Zaplanuj Ścieżkę Rozwoju z Matrycą Kompetencji

Planowanie ścieżek rozwoju  pracowników jest kluczowym procesem zarządzania kompetencjami pracowniczymi. Celem planowania ścieżek rozwoju jest zaspokojenie potrzeb organizacji, w taki sposób aby odpowiadały oczekiwaniom zarówno pracownika jak i przedsiębiorstwa , zgodnie z planem rozwojowym firmy oraz jej strategią.

Trafne i odpowiednie opracowanie planu rozwoju przynosi korzyści w postaci wyższych kwalifikacji pracowników i ich większej satysfakcji z wykonywanej pracy, co przekłada się na zwiększenie efektywności i wydajności dając organizacji lepsze wyniki.

Kolejną korzyścią wynikającą ze definiowania ścieżek rozwoju jest bezpośrednie oddziaływanie na motywację pracowników do podnoszenia kwalifikacji i poszerzania swojej wiedzy. Jest to szczególnie istotne dla pracowników z pokolenia Y i Z, gdzie jednym z głównych motywatorów jest chęć rozwoju osobistego. Pracownicy oczekują od swojego pracodawcy określenia jakie kompetencje będą rozwijane, jaka jest planowana ścieżka awansu dla danego stanowiska.

Matryca Kompetencji jest nowoczesnym i intuicyjnym narzędziem do zarządzania kompetencjami zawodowymi, które posiada funkcję planowania rozwoju dla poszczególnych pracownika lub całych grup pracowniczych.

System pozwala zaplanować rozwój pracowników przewidując czas i stopień opanowania danej umiejętności oraz weryfikuje czy pracownik uzyskał pożądane kompetencje. Dodatkowo system pozwala zaplanować jakie kompetencje powinien rozwinąć pracownik, aby awansować na dane stanowisko.

Zarządzanie kompetencjami jest wspierane poprzez automatyczne powiadomienia mailowe, które informują przełożonych o kończących się datach planowanego rozwoju i o konieczności podjęcia akcji w systemie.

Matryca Kompetencji zapewnia uporządkowanie procesu zarządzania rozwojem pracowników, co przekłada się na większą efektywność samego procesu oraz oszczędność czasową osób, które są zaangażowane w proces. Pracownik mając dostęp do systemu może na bieżąco monitorować swoje plany rozwojowe oraz stopień ich realizacji.

Bezpłatna wersja demonstracyjna systemu SkillBox Matryca Kompetencji!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email