Obiektywny proces derekrutacji

Obiektywny proces derekrutacji

Sytuacja, w której firma staje w obliczach kryzysu wymusza konieczność zmniejszenia kosztów personalnych, a tym samym optymalizacji zespołu pracowniczego. Kwestia zwolnień jest zawsze trudna. W zależności od wielkości zasobów ludzkich w organizacji czy wielkości zespołów pracowniczych problemem może być redukcja kilkudziesięciu pracowników, jak i jednego członka zespołu.

Pojawiają się pytania kto jest najmniej produktywny, kto rozwinął się w najmniejszym stopniu bądź wcale, kto posiada najmniejsze kompetencje, kto jest najmniej wartościowy dla organizacji? Możemy opierać się na intuicji, doświadczeniach związanych z przebiegiem zatrudnienia pracownika czy opinią przełożonego, jednak te wszystkie aspekty mogą nie być wystarczające aby podjąć obiektywną decyzję.

Matryca Kompetencji jest narzędziem, które w przejrzysty sposób przedstawia kompetencje pracownicze wraz z ich oceną, czy postęp rozwojowy poprzez raporty potencjału pracowniczego. W jasny i zrozumiały sposób przedstawia wielkość ważoną kompetencji każdego pracownika, która świadczy o jego randze z punktu skomplikowania czynności, co z kolei pomaga wyróżnić najbardziej wartościowych pracowników w firmie oraz zdefiniować najsłabsze ogniwa na podstawie rzetelnych danych. Wszystkie te funkcjonalności Matrycy Kompetencji obrazują realne zasoby ludzkie organizacji, a dzięki temu proces derekrutacji przebiega w atmosferze wolnej od emocji, bazując na autentycznych danych, tym samym zmniejsza do minimum ryzyko zwolnienia niewłaściwej osoby.

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Pobierz bezpłatny szablon Matrycy Kompetencji w excelu!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email