Analiza potrzeb szkoleniowych jako fundament prawidłowego procesu szkoleniowego

Rozwój pracowników w firmie jest istotny z punktu widzenia organizacji jak i samego pracownika. Wykwalifikowana i doświadczona kadra stanowi cenny kapitał dla organizacji, bywa również źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Prawidłową realizację procesu należy rozpocząć od przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych. Analiza ta powinna wynikać z potrzeb biznesowych organizacji. Kluczem do sukcesu podczas planowania szkoleń jest aby zaspokojenie tej potrzeby było spójne z zainteresowaniami pracowników, którzy nabytą na szkoleniach wiedzę wykorzystają w pracy. Dlatego warto rozważyć możliwość bezpośredniego zgłaszania się pracowników na szkolenia, a nie wyłącznie delegowanie ich przez przełożonego. Zwiększa to zasadniczo motywację wewnętrzną pracownika, czyli najbardziej pożądaną z punktu widzenia teorii motywacji. Wartością dodaną z realizacji szkoleń w powyższy sposób jest również budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy, tzw. employer branding. Potrzeba szkoleniowa może wynikać również z luk kompetencyjnych.
W takim przypadku warto, aby przełożony wspólnie z pracownikiem uzgodnili formę jej zniwelowania, np. w procesie szkoleniowym.

Chcąc zoptymalizować procesy HR, stworzyliśmy system Skillbox Matryca Kompetencji, który zdefiniuje luki kompetencyjne w poszczególnych obszarach, dzięki przejrzystej i intuicyjnej prezentacji graficznej umiejętności i ocen. Rozbudowany moduł raportów pozwala w łatwy i szybki sposób zdefiniować luki kompetencyjne w organizacji.  

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Pobierz bezpłatny arkusz z Matrycą Kompetencji!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email