Sukcesja – dlaczego jest tak istotna?

Sukcesja – dlaczego jest tak istotna?

Sukcesja – dlaczego jest tak istotna?

Sukcesja w przedsiębiorstwie to proces przekazywania kluczowych stanowisk, w przypadku zaplanowanego, ale również nagłego odejścia pracownika z firmy, np. w związku z przejściem na emeryturę lub z przyczyn losowych. Proces sukcesji jak każde działanie powinien być dobrze zaplanowany, ponieważ nieodpowiednie przygotowanie może okazać się destrukcyjne dla przyszłości organizacji.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której główny dyrektor jednego z oddziałów z przyczyn niezależnych w trybie natychmiastowym zmuszony jest w krótkim czasie opuścić swoje stanowisko i wyjechać za granicę, tym samym zakończyć współpracę z przedsiębiorstwem. Jest osobą decyzyjną i odpowiedzialną za osiągnięcia całego oddziału, z dużym doświadczeniem i stażem pracy w firmie oraz doskonale zna strukturę organizacyjną i cele strategiczne firmy. Nagła sytuacja sprawia, że należy wyłonić następcę lub przeprowadzić proces rekrutacji na stanowisko. Warto więc zadbać o odpowiednio wcześniejsze przystąpienie do przygotowania procesu sukcesji.

Wybór odpowiedniego sukcesora jest jedną z kluczowych decyzji dla przyszłości firmy. Pracownik obejmujący nowe stanowisko powinien posiadać nie tylko predyspozycje do nabycia obowiązków przełożonego, ale też być gotowym i zaangażowanym do podjęcia nowej roli. Gotowość do przyjęcia wyższego stanowiska możemy zweryfikować za pomocą narzędzi typu assessment center lub development center, natomiast o posiadaniu umiejętności i kompetencji musimy mieć pewność. Warto zadbać o odpowiednio wcześniejsze przystąpienie do procesu sukcesji.

Nestor, osoba przekazująca swoje stanowisko, w procesie sukcesji powinna zadbać o odpowiednie wdrożenie sukcesora, zarówno w swoje zadania, jak i strukturę organizacyjną swojego zespołu. Istotne jest, aby cele stawiane sukcesorowi były wyznaczane i rozliczane regularnie. Pozwoli to na analizę postępów celów rozwojowych osoby wdrażanej oraz zapewnienie, że wszystkie kluczowe kompetencje zostaną przekazane.

Dzięki bieżącej ocenie kompetencji pracowników oraz raportom zawartym w systemie, SkillBox wspiera procesy związane z sukcesją. Zobrazowanie umiejętności wykonywanych w konkretnych obszarach czy na konkretnych stanowiskach wraz z raportem potencjału pracowniczego pozwolą szybko wyłonić optymalne zastępstwa. Kompleksowa realizacja ścieżek rozwoju pozwoli jasno określić obszary do rozwoju w wyznaczonym terminie. 

 

Sprawdź funkcjonalności systemu korzystając z wersji demonstracyjnej systemu przez 21 dni za darmo!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email