Jak ocenić pracownika i się nie pomylić?

Każdy pracownik jest inny. Warto kontrolować poziom efektywności i kwalifikacji, ale należy też mieć na uwadze zachowanie danej osoby. Zebrane dane dostarczają cennych informacji, które pomagają podjąć decyzję o szkoleniach czy zmianie obowiązków pracownika. 

Im lepiej przełożony zna swój zespół, tym łatwiej jest mu dokonać właściwej oceny. Żyjemy w czasach, w których subiektywny pogląd leadera można uzupełnić o nowoczesne narzędzia. Jak ocenić pracownika i się nie pomylić?


Ocena pracownika – jak jej dokonać?

Sposobów jest kilka i warto użyć więcej niż jednej opcji. Dzięki temu ocena pracownika będzie wykonana sprawiedliwie, z należytą starannością, co pozwoli właściwie zadecydować odnośnie przyszłości naszego biznesu. Każdy kierownik ma swoje preferencje co do wyboru metody. Ulubione rozwiązanie można uzupełnić o inne, które utwierdzi przełożonego w przekonaniu, że ocenił pracownika dobrze lub pozwoli zastanowić się nad słusznością decyzji. 


Subiektywna ocena pracownika

Tradycyjnie podległą osobę ocenia przełożony, który dodatkowo może posiłkować się opinią innych pracowników. Zrodziło to kilka nazw, które z pozoru mają więcej wspólnego z geometrią niż narzędziami HR.

  • Ocena 360 stopni to skorzystanie z czterech różnych źródeł informacji na temat pracownika. Dane będą pochodziły od przełożonego oraz współpracowników, a także od ocenianej osoby i jej podwładnych. 
  • Ocenę 270 stopni zawiera wszystko co powyższa, z wyjątkiem osób, które podlegają ocenianemu pracownikowi
  • Ocena 180 stopni to konfrontacja zdania przełożonego i ocenianej osoby
  • Ocena 90 stopni pochodzi tylko od kierownika, jest więc najbardziej subiektywna.

Nie zawsze taką ocenę trzeba przeprowadzić poprzez rozmowę. Często warto wykorzystać ankiety online lub w formie papierowej. Dzięki nim szybko zdobędziemy dane od otoczenia ocenianej osoby, które przekaże nam informacje na temat np. zarządzania czasem czy umiejętności miękkich pracownika. 


Informatyczny system do ocen pracowniczych

Nowoczesne systemy informatyczne stanowią innowację w dziedzinie postrzegania pracownika. Nie chodzi tylko o arkusze Excel, które – regularnie uzupełniane – dostarczą danych na temat efektywności podwładnego. Ocena pracownika może być dokonana także za pomocą macierzy kompetencji, czyli graficznego przedstawienia umiejętności. 

Zagadnieniu poświęciliśmy osobny wpis na blogu. Zapraszamy do sprawdzenia artykułu o nazwie: Co to jest matryca kompetencji?


Trzy kryteria oceny pracownika

Całościowa ocena pracownika obejmuje kryteria, z których warto wymienić trzy podstawowe:  


Efektywność

Efektywność to kryterium oceny pracownika, które odnosi się do skuteczności, jaką należy mierzyć za pomocą precyzyjnie określonych liczb. Znajdą się tu nie tylko rezultaty oraz ilość wykonanej pracy, ale i terminowość tych czynności. Efektywnościowe kryteria oceny pracownika są zestawiane z celami, które mają osiągnąć pracownicy. Skuteczny podwładny to duża część sukcesu, ale liczą się także inne zagadnienia. 


Kwalifikacje

Wiedza to podstawa, ponieważ powiązana z odpowiednimi umiejętnościami będzie świadczyć o kwalifikacjach pracownika. Kryterium obejmuje wykształcenie, znajomość języków i zdolności, dzięki którym kierownik wie, co potrafi podlegająca pod niego osoba. 


Postawa pracownika

Dla przedsiębiorstwa równie ważna jest uczciwość i lojalność pracownika, a także stosunek do klientów oraz innych osób w firmie. Dodać do tego można chęć rozwoju zawodowego. Na ocenę pracownika wpływa również systematyczność w dążeniu do celu. Przy dokonywaniu oceny nie można zapomnieć o przestrzeganiu przez podległą osobę dyscypliny pracy. 

Im więcej danych zbierzemy, tym dla naszej oceny lepiej. Korzystając z opinii współpracowników, podległych i przełożonych tworzymy całościowy obraz pracownika, a dodając nowoczesny system ocen pracowniczych – w stylu matrycy kompetencji – uzupełniamy subiektywne odczucie o rzetelne liczby.

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email