Zarządzanie zasobami ludzkimi – czym jest ZZL?

Dynamiczny rynek pracy i konkurencyjność firm generują potrzebę stałego rozwoju przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tą sytuacją jest świadome zarządzanie zasobami ludzkimi. Czym jest ZZL? 

Termin ZZL budzi różne odczucia. Zarządzanie zasobami ludzkimi nie oznacza, że zasobem są ludzie, lecz ich wiedza i umiejętności. To one mają wpływ na wartość firmy. Odpowiednia strategia i metody kierowania sprawiają, że pracownicy stanowią kapitał w organizacji.  


Jaka jest istota ZZL? 

Istota zarządzania zasobami ludzkimi może zostać zdefiniowana jako dążenie do poprawy lub utrzymanie efektywności siły pracowniczej. ZZL określa m.in. cele, jakie powinna stawiać przed sobą dana organizacja. 

Oprócz wspomnianej wiedzy i umiejętności, na zasoby ludzkie składa się także doświadczenie oraz postawy zatrudnionych osób. Te ostatnie mówią np. o zaangażowaniu pracownika. W zależności od charakteru prowadzonej działalności kluczowymi będą kompetencje twarde lub miękkie, jednak warto zadbać aby pracownicy posiadali odpowiednie umiejętności w każdym z obszarów. 


Jak zarządzać zasobami ludzkimi?

Modele zarządzania zasobami ludzkimi dzielą się pod względem głównych aspektów, które powinniśmy wziąć pod uwagę względem firmy. Nie istnieje uniwersalny sposób, dlatego konieczna jest analiza strategii oraz struktury przedsiębiorstwa, aby dostosować się do odpowiednich modeli. 

Warto jednak skorzystać z wsparcia, które oferuje Matryca Kompetencji SkillBox. 

System, który stworzyliśmy pozwala odkryć kapitał zasobów ludzkich. Moduł oceniania w połączeniu z wagami kompetencji pozwala jasno określić, jaka jest wartość ważona pracownika oraz jaka jest jego suma punktów.  Wielkość ważona pracownika jest sumą iloczynów wagi kompetencji oraz oceny pracownika, zaś suma punktów to suma wszystkich ocen pracownika. Porównanie tych dwóch wartości pozwala określić poziom skomplikowania posiadanych przez pracownika umiejętności, np. umiejętności skomplikowane (waga 4) czy podstawowe (waga 1). Dostępny w module raportów bilans zasobów ludzkich pozwala zagłębić się w posiadane przez pracowników umiejętności oraz sprawdzić, jakie są przewidziane dla pracownika ścieżki rozwoju. Dodatkowo moduł oceny okresowej pozwala ocenić postawy pracowników za pomocą skali behawioralnej. 

Przetestuj system przez 21 dni bez zobowiązań!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email