Nadszedł czas, że masz czas

Pewnie znane są Tobie narzędzia takie jak Matryca Eisenhowera.
Prosty model grupujący zadania w cztery kategorie: 

– Ważne – Pilne,
– Ważne – Niepilne,
– Nieważne – Pilne,
– Nieważne – Niepilne.  

Spośród 4 ćwiartek w szczególności chcielibyśmy Twoją uwagę skierować na jedną z nich. Znajdują się w niej zadania strategiczne. Jest to tak zwana  ćwiartka diamentowa.
Składa się ona z zadań ważnych i niepilnych, na które nie zawsze wystarcza czasu.
Do takich zadań należą między innymi:

– rozwój pracowników z potencjałem,
– określenie planów rozwojowych,
– rewizja dokumentacji pracowniczej
– zarządzanie kluczowymi kompetencjami

Okoliczności dały nam w prezencie trochę wolnego czasu. Tak, tak. Myślimy o panującej epidemii…  Czas ten przyda się zarówno na refleksję, jak i na działanie. To dobry moment,
żeby sięgnąć do
“diamentowych” zadań. Jeśli jeszcze ich nie zdefiniowałeś lub chciałbyś j
e usystematyzować to SkillBox jest doskonałym narzędziem! 

Zresztą popatrz sam jakie kryje w sobie możliwości:

 • opracowanie bilansu zasobów ludzkich 
 • dokonywanie ocen kompetencji/umiejętności
 • planowanie ścieżek rozwojowych w organizacji
 • zarządzanie procesem szkoleniowym
 • nadzór nad dokumentacją i zapisami przydatnymi podczas auditów
 • zarządzanie kwalifikacjami, tj. certyfikatami, uprawnieniami, szkoleniami pracowniczymi
 • wysyłanie automatycznych  powiadomień
 • generowanie raportów i statystyk (m.in. dashboard)

Nasi klienci dodatkowo cenią SkillBox za:

 • szybki dostęp do pełnych informacji o pracowniku i podległym zespole
 • możliwość równoczesnej pracy wielu użytkowników w zakresie swoich uprawnień systemowych
 • bezpieczeństwo informacji – spełnienie wymagań RODO i OWASP
 • nowoczesność i innowacyjność
 • wsparcie w przydzielaniu zadań
 • wyszukiwanie optymalnych zastępstw pracowników
 • wsparcie w budowaniu kompetentnych zespołów, w tym projektowych

Chcesz odkryć kapitał posiadanych zasobów ludzkich i sprawdzić jego potencjał? 

Skorzystaj z bezpłatnej wersji demonstracyjnej przez 21 dni bez zobowiązań i sprawdź kluczową wartość Twoich pracowników – kompetencje. 

Możesz też pobrać darmowy arkusz Excel z szablonem Matrycy Kompetencji. 

Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz:

Wypełnij krótki formularz aby otrzymać darmowy arkusz Excel Matrycy Kompetencji SkillBox!

Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz opracowany przez nasz zespół arkusz kalkulacyjny zawierający szablon Matrycy Kompetencji.

Jeśli wyślesz do nas wiadomość korzystając z formularza, administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie KDR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z dystrybucją materiałów marketingowych na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie wyraźnego działania, jakim jest przesłanie do nas korespondencji (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję lub do odwołania zgody, a po upływie tego okresu lub odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom powiązanym jako zleceniodawcy dla KDR Solutions Sp.z o.o. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, prawnicze oraz w razie takiej konieczności, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@kdrsolutions.pl lub pisemnie na ww.adres naszej siedziby. Decyzje dotyczące udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dodaj komentarz