Nadszedł kryzys, i co teraz?

W przedsiębiorstwach zaczyna być odczuwalna sytuacja związana z epidemią panującą obecnie na całym świecie. Kryzys cywilizacyjno-gospodarczy powoduje uczucie destabilizacji w firmach. Pracownicy nierzadko zmuszeni są do pozostania w domach, aby opiekować się dziećmi, ponieważ zagrożenie epidemiologiczne wymusiło na władzach państwa podjęcie decyzji o zamknięciu placówek oświatowych. Niektórych z pracowników obowiązuje przymusowa kwarantanna ze względu na podejrzenie zakażeniem. Natomiast osoby zarządzające zasobami ludzkimi mierzą się teraz z wyzwaniami, które pozwolą utrzymać ciągłość procesów pomimo trudnej sytuacji. 

W każdej firmie jest pracownik, a nawet pracownicy, którzy są nie do zastąpienia. Specjaliści w swoich obszarach, eksperci którzy mogą przekazywać wiedzę nowym pracownikom. Skąd wiemy, że ich umiejętności są nie do zastąpienia? Czy są to rzetelnie ocenione kompetencje, czy jedynie nasze przekonanie, że „Nowak jest nie do zastąpienia”, ponieważ jest kulturalny, serdeczny i dobrze wykonuje swoje obowiązki? Skąd wiemy jakie czynności na co dzień na swoim stanowisku wykonuje Nowak?  Czy stwierdzenie, że pracownik jest nie do zastąpienia to nasze wewnętrzne przekonanie czy stwierdzenie faktu? 

Jednym z wielu wyzwań w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest określenie umiejętności, których oczekujemy od pracowników na poszczególnych stanowiskach, w poszczególnych obszarach, w kontekście poszczególnych maszyn czy urządzeń. Nie każda firma określa zakres obowiązków swoim pracownikom, a przypisanie pracownikowi stanowiska nie musi świadczyć o wykonywanych przez niego zadaniach. Jeśli nie mamy zdefiniowanych umiejętności, których oczekujemy od pracownika, jak określimy możliwości związane z zastępstwem tego pracownika? 

Matryca Kompetencji SkillBox dostarczy informacji nt. umiejętności w poszczególnych obszarach. Możliwość dowolnego definiowania klasyfikacji na Matrycy pozwala tak pogrupować umiejętności, aby np. stanowisko operatora maszyny uwzględniało wszystkie dostępne w firmie maszyny. Więc jeżeli zatrudniamy 100 operatorów maszyny i posiadamy 5 maszyn to dokładnie określimy szczegółowe zadania, które każdy z nich wykonuje w tym obszarze. 

Nowak jest specjalistą, ponieważ nie popełnia błędów i osiąga znakomitą wydajność! Co świadczy o tytule specjalisty w tym przypadku? Staż pracy, ilość popełnianych podczas pracy błędów, osiąganie oczekiwanego poziomu efektywności, wiedza merytoryczna, doświadczenie praktyczne a może wszystko jednocześnie? Skąd pewność, że drugi Nowak nie jest jednym z naszych pracowników? Moduł oceny kompetencji w SkillBoxie pozwala elastycznie zarządzać skalą ocen w Matrycach Kompetencji. Opis, który towarzyszy symbolowi oceny wyjaśni jakie warunki muszą zostać spełnione aby uzyskać dany poziom kompetencji.  

Obecnie panująca sytuacja związana z kryzysem cywilizacyjno-gospodarczym to tylko jedna z sytuacji, podczas której będziemy musieli znaleźć zastępstwo. O tyle o ile w sytuacji gdy pracownik wypowie umowę o pracę to podczas okresu wypowiedzenia jesteśmy w stanie określić jakich kompetencji potrzebujemy, przeprowadzić rekrutacje wewnętrzne lub zewnętrzne, pozyskać pracownika a także wdrożyć go podczas obecności Nowaka, tak w obecnym przypadku, gdy pracownik z dnia na dzień musi czasowo opuścić stanowisko pracy lub podczas nagłego odejścia pracownika z firmy nie mamy czasu na przeprowadzenie takiego procesu. Jak spośród pracowników wyłonić zastępstwo? SkillBox Matryca Kompetencji to przede wszystkim graficzne przedstawienie umiejętności zdobytych przez pracowników. Na przecięciu umiejętności i pracownika dokonuje się oceny kompetencji według zdefiniowanej skali ocen. Każda z ocen zostaje zapisana w historii wraz z datą wystawienia oceny oraz informacją kto tej oceny dokonał. Podsumowania dostępne z poziomu głównego widoku matrycy dostarczą analitycznych danych poprzez zoomy, dzięki którym sprawdzimy jakie kompetencje pracownik posiada w kontekście poszczególnych ocen, bez konieczności zagłębiania się w raporty. 

Po dokonaniu zastępstwa, pracownikowi, który zastępować będzie innego pracownika może zmienić się przypisanie w strukturze organizacyjnej. Prowadząc matryce kompetencji w arkuszach współdzielonych istnieje ryzyko wprowadzania danych przez różne osoby, przez co dostęp do informacji o tym kto i kiedy wystawił ocenę pracownikowi jest wręcz niemożliwy. SkillBox obsługuje kompleksowo procesy związane z zastępstwami i oddelegowaniem. Podczas ustanawiania np. zastępstwa pracownikowi zostaje przypisany odpowiedni przełożony oraz jednostka organizacyjna, dzięki czemu przełożony widzi tego pracownika w Matrycy Kompetencji, mając możliwość dokonywania ocen czy podejmowania akcji związanych z tym pracownikiem. Historia ocen, która jest gromadzona przy pracowniku uwzględni również  oceny wystawione podczas zastępstwa, dzięki czemu kompetencje są aktualizowane na bieżąco. 

Zabezpiecz swoją firmę przed niespodziewanymi sytuacjami z Matrycą Kompetencji SkillBox. 

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email