Optymalizacja zatrudnienia – jak to zrobić?

     Na rynku pracy przybyło doświadczonych, zmotywowanych osób, które chcą zacząć swoją karierę w nowym miejscu – niekoniecznie z własnego wyboru. Wyobrażamy sobie, że pracodawcy coraz częściej stoją przed najtrudniejszym wyzwaniem – optymalizacją zatrudnienia. 

     Wiemy, że proces optymalizacji jest złożony i wieloetapowy, dlatego pokażemy Ci, jak wspierać te trudne decyzje kadrowe, zbierając obiektywne informacje na temat kapitału ludzkiego znajdującego się w Twojej firmie. 

     Wyłoniliśmy dla Ciebie 4 pytania, na które warto odpowiedzieć przygotowując się do optymalizacji zatrudnienia. 

  • Jak wyglądają procesy w mojej firmie/dziale? 

Dokonaj analizy obszarów oraz zdefiniuj z jakich elementów się składają. 

  • Jakie umiejętności zabezpieczają poszczególne operacje w procesie?

Określ umiejętności wymagane do zapewnienia funkcjonowania jednostki w poszczególnych obszarach. Każdej umiejętności możesz przypisać wagi, dzięki którym określisz poziom skomplikowania danej czynności. Dzięki określeniu wag przy umiejętnościach otrzymasz wielkość ważoną ocen zdobytych przez pracowników. To w porównaniu z ilością punktów pozwoli określić, kto potrafi wykonywać trudniejsze umiejętności. 

  • Jakie są poziomy opanowania zdefiniowanych umiejętności?

Stwórz skalę ocen, dzięki której określisz poziomy opanowania umiejętności. 

  • Którzy pracownicy zabezpieczą proces?

Zdefiniowane wcześniej obszary, procesy oraz umiejętności pozwolą stworzyć Ci bilans zasobów ludzkich. Uzupełnione w nim informacje o poziomie opanowania tych umiejętności przez Twoich pracowników wesprą Cię podczas podejmowania decyzji związanych z m.in. derekrutacją. 

     Aby wesprzeć Cię udostępniamy bezpłatny arkusz, w którym znajdziesz szablon matrycy kompetencji oraz zdefiniujesz wszystkie wyżej wymienione elementy oraz uzupełnisz oceny swoich pracowników. 

Wypełnij krótki formularz aby otrzymać darmowy arkusz Excel Matrycy Kompetencji SkillBox!

Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz opracowany przez nasz zespół arkusz kalkulacyjny zawierający szablon Matrycy Kompetencji.

Jeśli wyślesz do nas wiadomość korzystając z formularza, administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie KDR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z dystrybucją materiałów marketingowych na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie wyraźnego działania, jakim jest przesłanie do nas korespondencji (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję lub do odwołania zgody, a po upływie tego okresu lub odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom powiązanym jako zleceniodawcy dla KDR Solutions Sp.z o.o. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, prawnicze oraz w razie takiej konieczności, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@kdrsolutions.pl lub pisemnie na ww.adres naszej siedziby. Decyzje dotyczące udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

     Możesz również skorzystać z bezpłatnej 21 dniowej wersji demonstracyjnej systemu SkillBox Matryca Kompetencji, w której znajdziesz moduły do zarządzania kapitałem ludzkim.

Dodaj komentarz