Rozwój pracowników zgodny z potrzebami

Rozwój pracowników zgodny z potrzebami

Budowanie i rozwijanie kapitału ludzkiego będącego jednym z kluczowych filarów działalności wymaga analizy potrzeb przedsiębiorstwa, uwzględniając cele biznesowe i strategiczne organizacji. O wzroście kompetencji pracowników, zespołów, a w rezultacie całej firmy stanowią decyzje podjęte przez menedżerów, kierowników i dyrektorów poszczególnych działów.

Jedną z danych wpływających na decyzje jest ocena okresowa pracowników. Jest narzędziem pomagającym w sposób obiektywny ocenić zasoby kompetencji czy umiejętności. Przeprowadzana w sposób regularny pomaga także kształtować plan rozwoju zawodowego poszczególnych osób. Dzięki ocenie pracowników możemy określić bilans zasobów ludzkich, który w połączeniu z analizą luk kompetencyjnych pozwoli określić kierunek rozwoju dla pracowników mając na uwadze cele przedsiębiorstwa. Mając do dyspozycji historię ocen pracowniczych oraz informacje o czasie podnoszenia przez pracowników kompetencji, a także sprecyzowane wcześniej potrzeby możemy wytyczyć dynamikę rozwoju pracowników. Istotnie wpływa to na określenie czasu oraz budżetu potrzebnego na podnoszenie poziomu umiejętności.

Matryca Kompetencji SkillBox dostarcza pełen obraz bilansu zasobów ludzkich. Dzięki rozbudowanemu modułowi raportów system przedstawia dane, które wspierają podejmowanie decyzji o inwestowaniu w rozwój pracowników. Utworzona historia ocen jest trwałym i niezależnym źródłem informacji, także w przypadku zmieniającej się kadry. Może być wskaźnikiem do usprawnienia procesów szkoleniowych, pożądanej rotacji pracowników oraz wytyczną do tworzenia standardów firmy. Moduł planowania rozwoju pozwoli na utworzenie kompletnych ścieżek rozwoju poprzez wskazanie dat dla poszczególnych poziomów kompetencji.

 

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email