Jak kompleksowo zaplanować rozwój pracowników

Jak kompleksowo zaplanować rozwój pracowników?

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników jest kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Rozwój kadr wpływa bezpośrednio na jakość pracy, czego efektem są między innymi liczne usprawnienia w procesach produkcyjnych czy też większa efektywność pracy. Możliwość poszerzania horyzontów przez pracowników przekłada się również na ich zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz sprawia, że czują się istotni dla jednostki, w której pracują. Każdy pracownik posiada różne predyspozycje, kwalifikacje i kompetencje. W jaki sposób kompleksowo planować rozwój pracownikom, aby był zgodny z potrzebami biznesowymi przedsiębiorstwa oraz uwzględniał indywidualny plan rozwoju pracownika? 

Pierwszym krokiem jest identyfikacja potrzeb biznesowych i strategicznych firmy oraz analiza posiadanych zasobów. Podczas identyfikacji zadaje się trzy kluczowe pytania: jakich umiejętności oczekuje się od pracowników, na jakim poziomie oraz jakiej ilości pracowników potrzeba, aby cel biznesowy został zrealizowany. Poza podanymi pytaniami kluczową rolę odgrywa również budżet, który jest określony lub który należy opracować. Analizy zasobów znajdujących się w jednostce można dokonać za pomocą Matrycy Kompetencji SkillBox, która zawiera informacje o posiadanych przez pracowników kompetencjach, dzięki zestawieniu wszystkich pracowników i wszystkich umiejętności. Posiadając aktualne informacje o ocenach pracowników można szybko zidentyfikować lukę między aktualnym obrazem zasobów ludzkich a potrzebami. 

W następnym kroku określa się sposób, w jaki pozyskani zostaną pracownicy niezbędni do realizacji celu: na podstawie rekrutacji zewnętrznej czy wewnętrznej? Zarówno dla pierwszego modelu zatrudniania pracowników jak i dla drugiego pomocna okaże się matryca kompetencji, w której znajdziemy informacje o konkretnych umiejętnościach wykonywanych w konkretnych obszarach, a także na konkretnych maszynach. Zestawienie umiejętności oraz wymaganego poziomu kompetencji pozwoli stworzyć wymagania rekrutacyjne. 

Niezależnie od modelu zatrudnienia pracownika konieczne może okazać się zaplanowanie rozwoju. System SkillBox pozwala tworzyć ścieżki rozwoju dostosowane do potrzeb biznesowych oraz indywidualnych zainteresowań pracowników. Funkcja Profili pracowniczych pozwoli określić pracownikowi kierunki rozwoju, które zawierają zestawy umiejętności do opanowania, a moduł planowania rozwoju wspiera indywidualne zainteresowania pracownika oraz nagłe zapotrzebowania firmy. Całość jest wspierana przez określanie dat podnoszenia kompetencji na poszczególne poziomy ocen, dzięki czemu aplikacja zapewnia kompleksowość w zakresie tworzenia ścieżek rozwoju. Moduł Profili dodatkowo pozwala symulować obraz pracowników względem np. stanowisk, dzięki czemu przedstawiony zostaje obraz potencjału pracowniczego. 

Aplikacja pozwala podpiąć do elementów matrycy niezbędne szkolenia czy uprawnienia oraz m. in. materiały merytoryczne do pracy w obszarze lub na konkretnej umiejętności. Podczas planowania rozwoju pracownikom jest to niezwykle pomocne, ponieważ system podczas wdrażania planu rozwoju komunikuje o brakujących kwalifikacjach pracowników oraz umożliwia wygenerowanie alertów, zawierających niezbędne do wykonywania umiejętności materiały np. dokumentacje czy instrukcje. SkillBox rejestruje zapoznanie się pracownika z materiałami, a pracownicy posiadający dostęp do systemu mają możliwość przeglądania materiałów w dowolnym momencie. 

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email