jak wspierać Lean management

Jak wspierać lean managment?

Lean Management określany jako „szczupłe zarządzanie” jest koncepcją zarządzania, która wytworzyła się w latach 50-tych XX w. w sektorze motoryzacyjnym w Japonii. Zyskała popularność dzięki technikom i rozwiązaniom organizacyjnym stosowanym w celach usprawnienia działań w przedsiębiorstwie.

Zapewnia to poprawę kluczowych czynników jak wydajność, produktywność, jakość. Koncepcja Lean Management dzięki swojej przejrzystości rozwinęła się na branże pozaprodukcyjne jako rozszerzenie koncepcji lean manufacturing.

Koncepcja Lean Management jest skierowana na tzw. special value, czyli określenie wartości dla klienta takich jak jakość, cena, terminowość czy dostawa w miejscu i czasie. Odpowiednio wykorzystane narzędzie może pomóc w dotrzymaniu terminów zamówień, stworzeniu przewagi cenowej, a w głównej mierze do utrzymania jakości produktu na wysokim poziomie.

Zidentyfikowanie wartości strumienia, tzw. identify the value stream, obejmującego zarówno przetwarzanie materiału jak i informacji wymaga od przedsiębiorstwa stosowania określonych narzędzi. Proces wytworzenia każdego produktu lub usługi łączy w sobie kilka do kilkunastu czynności, operacji i działań.   

Istotnym elementem koncepcji Lean Management jest również tzw. ciągły przepływ (ang. flow) przez poszczególne etapy. Umożliwia to przechodzenie produktu lub całej partii przez proces bez zakłóceń i przestojów. 

Matryca Kompetencji SkillBox wspiera koncepcję Lean Managment poprzez moduł raportów i zastępstw oraz funkcję planowania rozwoju. Moduł zastępstw pomoże zapewnić ciągłość procesów dzięki wyszukiwaniu optymalnych zastępstw, a moduł raportów pomoże zidentyfikować luki kompetencyjne, które w połączeniu z funkcją planowania rozwoju mogą zostać natychmiastowo zlikwidowane. 

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email