O czym pamiętać w onboardingu

Onboarding – o czym pamiętać?

      Adaptacja w nowym miejscu pracy jest jednym z ważniejszych procesów podczas pozyskiwania pracowników. Fakt zatrudnienia pracownika nie oznacza zakończenia działań związanych z pozyskiwaniem nowych pracowników. Okres próbny to faza testowa zarówno dla nowo zatrudnionego pracownika jak i dla firmy, ponieważ o kontynuacji zatrudnienia decydują dwie strony. Jeszcze kilkanaście lat temu proces wdrażania pracowników był przeprowadzany w sposób lekceważący, a niekiedy wręcz omijany. Teraz, gdy rynkiem zawładnęło pokolenie Z procesy wdrożeniowe przybierają bardziej interesujące i kreatywne formy. Prawidłowo przeprowadzony proces onboardingu pozwoli zatrzymać w firmie wartościowych pracowników oraz zapewni satysfakcję pracownikom z podjętej pracy. Jak wspierać proces adaptacji pracownika w nowym miejscu pracy?

1. Sprecyzowane umiejętności na stanowisku

O tym, jakie stanowisko obejmować będzie nowo zatrudniony pracownik mówi się w ogłoszeniu o pracę oraz podczas rozmowy rekrutacyjnej. Często zdarza się, że taki pracownik wchodząc do nowego miejsca pracy napotyka na nowe, nieznane zagadnienia. Warto zadbać, aby umiejętności były usystematyzowane i jasno określone na danym stanowisku. Usprawni to proces adaptacji oraz zniweluje ryzyko rzucania nowo zatrudnionego pracownika w kolejne nieznane obszary. Taki pracownik wówczas nie ma poczucia oddelegowywania go do różnych obszarów oraz może skupić się na opanowywaniu nowych umiejętności. 

2. Jasny plan wdrożenia

Warto zadbać o prawidłową realizację wdrożenia pracownika. Klasyczny model okresu próbnego obejmuje 3 miesiące, jednak niektóre umiejętności opanowuje się przez dłuższy okres czasu. Warto planować w czasie kiedy pracownik powinien osiągnąć wymagane kompetencje. Wspiera to nie tylko zarządzanie przez kadrę kierowniczą, ale także działa motywująco na pracę nowo zatrudnionego pracownika. Jasno wytyczony plan adaptacji pozwoli osiągnąć wyznaczone cele, co wpłynie bezpośrednio na zaangażowanie i motywację pracownika. 

3. Niezbędna dokumentacja i wymagane kwalifikacje

Pracownicy podczas wejścia do firmy mają za obowiązek zapoznać się z dokumentacją wymaganą do podjęcia pracy na danym stanowisku, obszarze lub umiejętności. Sama dokumentacja wymaga uwagi ze strony osób, które są odpowiedzialne za jej przygotowanie czy aktualizację. Warto zadbać, aby dokumentacja była aktualizowana na bieżąco oraz aby pracownicy mieli dostęp do nowych dokumentów oraz zaktualizowanych wersji. Poza dokumentami pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do pracy – uprawnienia, szkolenia, badania BHP i badania lekarskie. Należy pilnować, aby dopuszczeni do pracy pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz dbać o ich aktualność. 

4. Ocena kompetencji twardych podczas wdrożenia

Niewątpliwie podczas wdrożenia pracownika warto pamiętać o regularnej ocenie jego kompetencji. Okaże się to pomocne przy podejmowaniu decyzji o jego dalszym zatrudnieniu, a także pozwoli zachować informacje na przyszłość. Dla pracownika będzie to z kolei cenna informacja zwrotna o jego postępach.

5. Kompetencje miękkie nowo zatrudnionego pracownika

Wiedza specjalistyczna jest jednym z kluczowych czynników decydujących o umiejętnościach pracownika. Równie ważne są kompetencje miękkie, bez których pracownik np. nie będzie potrafił pracować zespołowo. Podczas oceny kompetencji miękkich należy zwrócić szczególną uwagę na skalę ocen. Warto zadbać aby była jasna i czytelna. Sprawdzi się tutaj skala behawioralna czyli opisowa, w której oceną jest konkretny wskaźnik czyli opis zachowania. 

Podczas adaptacji nie należy pominąć kwestii związanych z opieką pracownika przez przełożonego lub koordynatora oraz z prawidłową komunikacją. Niezależnie od tego, czy pracownik zostanie w firmie warto pamiętać o kwestiach wizerunkowych. Prawidłowo przeprowadzony proces onboardingu wpłynie pozytywnie na obraz firmy, dzięki czemu pracownicy będą chętniej zgłaszać swoje kandydatury do zatrudnienia. 

     Aby optymalizować procesy związane z zarządzaniem kapitałem ludzkimi stworzyliśmy system, który kompleksowo wspiera m. in. adaptację pracowników w nowym miejscu pracy. System SkillBox Matryca Kompetencji pozwoli usystematyzować umiejętności w poszczególnych obszarach i stanowiskach jednocześnie. Moduł kwalifikacji pracowniczych pozwoli na dostęp do aktualnych danych na temat posiadanych przez pracowników uprawnień czy szkoleń, a w połączeniu z matrycą kompetencji pozwoli stworzyć wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danej umiejętności. Struktura dokumentów pozwoli uporządkować dokumentację firmową. Możliwość aktualizacji wersji dokumentów oraz możliwość elektronicznego zapoznawania się przez pracowników z wymaganą dokumentacją znacząco przyspieszą pracę działów HR oraz likwiduje ryzyko zagubienia podpisanych dokumentów. Moduł planowania rozwoju pozwoli wyznaczyć pracownikom cele podczas wdrożenia, a funkcjonalność profili kompetencyjnych gwarantuje kompleksową realizację ścieżek rozwojowych. 

Skorzystaj z wersji demonstracyjnej systemu SkillBox Matryca Kompetencji i sprawdź wszystkie funkcjonalności systemu przez 21 dni za darmo.

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email