Narzędzie HR, które warto znać!

Digitalizacja działów HR wiąże się ze zmianą analogowego podejścia do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz cyfryzacji procesów.  Rozwiązania IT mają wspierać i automatyzować procesy związane z HR. Celem systemów i aplikacji jest optymalizacja czasu pracy oraz gromadzenie niezbędnych danych związanych z pracownikami wraz z historią zamian tak, aby skuteczniej przeprowadzać między innymi analizy biznesowe. 

Jakie narzędzia HR okazują się przydatne?

Lista obszarów, w których programy stają się przydatne jest rozległa. Zaczyna się od aplikacji, które ułatwiają organizację pracy, a kończy na testach psychometrycznych. Oprócz tego rynek IT do dyspozycji pozostawia programy do prowadzenia ankiet, umawiania spotkań, preselekcji kandydatów oraz automatyzacji rozmów kwalifikacyjnych. Dzisiaj skupimy się jednak na czterech odrębnych zagadnieniach.

 

Grywalizacja

Wraz z dynamicznym rozwojem rynku pracy oraz nowych pokoleń współczesny HR musi skupiać uwagę na psychologii młodych kandydatów, ponieważ jest ich coraz więcej na rynku pracy. Mowa tutaj o pokoleniu tak zwanych millenialsów, czyli osób urodzonych pomiędzy 1980 a 2000 rokiem. Ci młodsi używali smartfona niemal od urodzenia, gdy starsi mieli pod ręką gry komputerowe. 

To właśnie na nich wzorowany był pierwszy program HR tego typu. Kandydat musi wykonać określone zadania w zdefiniowanym czasie. Wszystko przygotowane jest w przystępnej formie, tak aby trafić do szerokiego i wymagającego grona odbiorców.

Programy o charakterze gier spełniają swoje funkcje również w obszarach związanych z on-boardingiem czy w zarządzaniu talentami. 

 

Racjonalizatorskie programy punktowe

W głowach pracowników drzemią niezliczone pomysły na usprawnienie procesów w organizacji. Napotykają wyzwania w pracach wykonywanych na określonych stanowiskach czy w konkretnych obszarach. Często nie przedstawiają swoich pomysłów z obawy przed odrzuceniem. Racjonalizatorski program punktowy pozwoli złożyć pracownikom wnioski dotyczące usprawnień, które podczas weryfikacji i oceny są anonimowy, dzięki czemu zostaje wyeliminowane ryzyko popadania w popularne podczas ocen pułapki.  

 

Portale pracownika

Portale pracownicze są platformami wewnętrznymi, kompatybilnymi z funkcjonującymi w przedsiębiorstwach systemami kadrowo-płacowymi. Wspierają komunikację pracownika z różnymi obszarami w firmie, poprzez składanie przez pracownika między innymi wniosków urlopowych czy służbowych poleceń wyjazdów. Pracownik ma możliwość m.in. weryfikacji limitów urlopowych, a także wysłania prośby o zmianę danych osobowych. Przełożeni w portalach pracowniczych mogą dokonać planów urlopowych lub zaakceptować złożone przez pracowników wnioski. W czasach, gdzie urzędy miast czy instytucje rządowe oferują obywatelom składanie wniosków poprzez platformy internetowe wdrożenie portalu pracownika to niewątpliwa korzyść z punktu widzenia employer brandingu. 

 

Narzędzia do zarządzania kompetencjami

Jednym z kluczowych procesów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest ocena kompetencji pracowników. Bez odpowiednich narzędzi może okazać się, że informacje o kompetencjach pracowników będą nieaktualne lub nieobiektywne. W zarządzaniu kompetencjami pracowników pomocne okażą się narzędzia typu macierz kompetencji, a także system ocen okresowych pracowników. Kluczem do sukcesu podczas oceniania pracowników są rzetelne dane, czyli fakty i wydarzenia, które wpłynęły na wystawioną ocenę. Do oceny kompetencji pracowników służą dedykowane narzędzia HR, a także starannie przygotowane formularze ocen. 

 

W naszej ofercie znajdują się wszystkie wyżej wymienione narzędzia i systemy. Sprawdź, jakie korzyści płyną z wdrożenia narzędzi HR optymalizujących kluczowe procesy związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim:

Grywalizacja
RPP – Racjonalizatorski Program Punktowy
Portal pracownika / kierownika
SkillBox – Matryca Kompetencji 

 

Pobierz darmowy arkusz kalkulacyjny do zarządzania kompetencjami pracowników:

Wypełnij krótki formularz aby otrzymać darmowy arkusz Excel Matrycy Kompetencji SkillBox!

Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz opracowany przez nasz zespół arkusz kalkulacyjny zawierający szablon Matrycy Kompetencji.

Jeśli wyślesz do nas wiadomość korzystając z formularza, administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie KDR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z dystrybucją materiałów marketingowych na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie wyraźnego działania, jakim jest przesłanie do nas korespondencji (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję lub do odwołania zgody, a po upływie tego okresu lub odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom powiązanym jako zleceniodawcy dla KDR Solutions Sp.z o.o. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, prawnicze oraz w razie takiej konieczności, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@kdrsolutions.pl lub pisemnie na ww.adres naszej siedziby. Decyzje dotyczące udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dodaj komentarz