bieżący feedback

Bieżący feedback dla pracownika

Praca osób zarządzających kapitałem ludzkim składa się z wielu obowiązków. Poza delegowaniem zadań oraz nadzorem nad podległymi pracownikami przełożeni i kierownicy mierzą się między innymi z wyzwaniami dotyczącymi realizacji strategii biznesowych przedsiębiorstwa. W zależności od obszaru zarządzania ilość podległych pracowników może być różna tak samo jak ilość obowiązków i zadań kierownictwa. Zatem jak w gąszczu codziennych zadań zadbać o udzielanie bieżącej informacji pracownikowi?

Jak wynika z badania Growth Divide 61% badanych pracowników uważa, że proces oceny wyników pracy jest przestarzały, 22% uważa, że proces jest zbyt ogólny, 6% badanych stwierdza, że jest zbyt rzadki a 62% twierdzi, że jest często niekompletny.  70% firm przyznało, że przeprowadza przegląd wyników pracy w systemie rocznym lub półrocznym. 94% badanych specjalistów biurowych chciałaby, aby przełożony zajmował się błędami i możliwościami rozwoju w czasie rzeczywistym. Jak widać potrzeba częstszego uzyskiwania informacji zwrotnej jest ogromna. Systemy ocen okresowych pracowników są podstawą w zarządzaniu zasobami ludzkimi, jednak coraz częściej pracownicy oczekują feedbacku szybciej. 

Jakie są korzyści z udzielania bieżącego feedbacku pracownikowi?

  • wzrost zaangażowania i przynależności do jednostki
  • poprawa komunikacji na linii pracownik – przełożony
  • mniejsze ryzyko popadania w klasyczne pułapki rozmów oceniających (m.in. efekt świeżości czy efektu rozcieńczenia
  • bieżąca weryfikacja postępów pracy i realizacji ścieżki rozwoju
  • szybsza reakcja na popełniane przez pracowników błędy 

Dobrą okazją do przeprowadzania krótszych, lecz częstszych rozmów pracowniczych są między innymi kończące się okresy rozliczeniowe, w których podsumować można ubiegły miesiąc. Gromadzone co miesiąc oceny oraz statusy realizacji planów stanowić mogą podstawę do oceny okresowej, która odbywa się na przykład raz na pół roku lub raz do roku. Tworzy się wówczas obiektywna podstawa do okresowej oceny pracownika. 

O czym warto pamiętać podczas rozmów pracowniczych?

 • fakty i konkretne wydarzenia jako podstawa rozmowy
 • odpowiednie miejsce i czas
 • aktywne słuchanie, parafrazowanie 
 • utrzymywanie celu rozmowy

 

Matryca Kompetencji SkillBox wspiera procesy związane z oceną pracownika oraz realizacją ścieżek rozwoju. Moduł oceny kompetencji pozwoli na bieżąco dokonywać ocen pracowników, umożliwiając zapisywanie konkretnych faktów i wydarzeń, a moduł planowania rozwoju i profili kompetencyjnych pozwoli kompleksowo zaplanować ścieżkę rozwoju pracownika oraz nadzorować ich realizację. Możliwość zdefiniowania skali behawioralnej pozwoli oceniać również kompetencje miękkie pracowników. Wbudowany system ocen okresowych pracowników wspiera proces okresowych ocen pracowniczych, który w połączeniu z modułem raportów zgromadzi odpowiednie dane niezbędne do przygotowania przełożonego do rozmowy oceniającej. 

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email