realizacja kpi

Realizacja KPI – jak wspierać?

KPI pozwalają szybko podejmować decyzje, reagować na pojawiające się problemy czy również planować działania mające na celu utrzymanie, rozwój i przyszłość firmy.

Wyłonienie kluczowych wskaźników biznesowych w organizacji to złożony i wieloelementowy proces.

Podstawowym krokiem jest wyznaczenie celów biznesowych organizacji, wynikających ze strategii biznesowej firmy oraz jej potrzeb.

Wskaźniki stanowić mogą fundament do analiz działalności firmy, jej rozwoju, rozwoju jej pracowników czy efektywności podejmowanych działań.

Wskaźniki można podzielić na kilka klasyfikacji- takie które wyznacza się w celach bezpośrednich, wynikowych, efektywnościowych, dynamicznych, rankingowych.

Aby osiągnąć wszystkie cele, które mierzyć będziemy za pomocą KPI, kluczowe są zasoby ludzkie w organizacji. Bez kompetentnych, wyszkolonych i wyspecjalizowanych pracowników nie osiągniemy celów zarówno sprzedażowych, produkcyjnych, czy logistycznych. Jednak potrzeba ich rozwoju powinna wynikać z potrzeb biznesowych organizacji.

Jeśli firma otrzyma projekt, który wymagać będzie podniesienia kompetencji pracowników w danym obszarze pomocna okaże się Matryca Kompetencji SkillBox, dzięki której firma zaplanuje przyrost kompetencji na danych umiejętnościach w określonym czasie, jednocześnie umożliwiając uruchomienie szkoleń wewnętrznych, aby w pełni obsłużyć proces podnoszenia czy nabywania pożądanych kompetencji.

W jaki sposób Matryca Kompetencji wspiera realizację KPI w organizacji?

  • Możliwość planowania celów względem oczekiwanej ilości osób na danym poziomie opanowania czynności
  • Określenie terminów realizacji wyznaczonych celów
  • Raportowanie rozbieżności wyznaczonych celów
  • Możliwość wskazywania konkretnych pracowników do realizacji celów
  • Uruchamianie w systemie szkoleń wewnętrznych, do których pracownicy mogą zgłaszać się samodzielnie

Odpowiednio rozwinięty zespół pracowniczy pozwoli osiągnąć postawione cele, zaspokajając jednocześnie potrzeby biznesowe firmy.

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email