Profile kompetencyjne- kogo potrzebuje firma _

Profile kompetencyjne – kogo potrzebuje firma?

Zarządzanie kompetencjami pracowników jest jednym z kluczowych procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie z jednej strony mamy deficyt pewnych umiejętności a z drugiej strony dość niestabilną sytuację na rynku pracy.

Coraz częściej firmy posiadają już swego rodzaju bilans zasobów ludzkich, prowadząc matryce umiejętności i kompetencji, zarówno w formie arkuszy kalkulacyjnych jak i w formie systemowej. Aby bilans był kompletny niezbędne jest zdefiniowanie profili kompetencyjnych dla poszczególnych grup stanowisk, stanowisk lub osób. Profil kompetencyjny to zbiór wszystkich kompetencji – zarówno w rozumieniu twardych umiejętności jak i kompetencji miękkich, które są niezbędne na danym stanowisku pracy. Kompetencjom powinny zostać przypisane oczekiwane poziomy opanowania umiejętności.

Do czego służą profile kompetencyjne w organizacji?

Profile kompetencyjne mogą okazać się niezbędne do zdefiniowania zarówno luk jak i przerostów kompetencyjnych. Dzięki wyróżnieniu luk kompetencyjnych jesteśmy w stanie zidentyfikować, w których obszarach pracownik nie spełnia oczekiwań oraz zaplanować rozwój dla pracownika tak, aby osiągnął oczekiwany poziom. Plan rozwojowy dla pracownika powinien być realny i określony w czasie. Identyfikacja przerostów kompetencyjnych daje organizacji możliwość bardziej efektywnego zarządzania pracownikiem, a także angażowania go w projekty, które nie wynikają wprost z jego stanowiska pracy. Wskazują one również na potrzebę awansu, ponieważ pracownik, który znacznie przekracza oczekiwany profil kompetencyjny nie mając możliwości awansu, prawdopodobnie będzie go poszukiwać w innej organizacji.

Zdefiniowanie profili kompetencyjnych odpowiada na pytanie kogo potrzebuje organizacja, co w połączeniu z oceną kompetencji pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie co jeszcze trzeba zrobić w zakresie kompetencji, aby osiągnąć stan docelowy. Warto również zaznaczyć, że pracownik może mieć określonych wiele profili kompetencyjnych np. profil podstawowy i profil dodatkowy, który będzie profilem zastępczym w przypadku absencji pracowników lub profilem rozwojowym do awansu.

Z Matrycą Kompetencji SkillBox możliwe jest zdefiniowanie profili kompetencyjnych na podstawie Matrycy Umiejętności oraz określenie poziomów ocen kompetencji i umiejętności w danym profilu. Dodatkowo, system wspomoże realizację profili pracownikom a przełożony otrzyma informacje o postępach w realizacji. Dzięki profilom kompetencyjnym możliwe jest również określenie potencjału pracowniczego dzięki modułowi raportowania.

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email