Rozwój i utrzymanie, czyli zarządzanie talentami i ścieżki kariery

Cykl życia pracownika dzieli się na 6 etapów: rekrutację, on-boarding, rozwój, utrzymanie, sukcesję i derekrutację. Na początku cyklu zapewnia się pracownikowi wsparcie podczas wdrażania i adaptacji w nowym miejscu pracy, zaś na końcu zabezpiecza się firmę przed utratą kluczowych kompetencji oraz dokonuje decyzji o rekrutacji na zwolnione stanowisko. Jak w takim razie utrzymać i rozwijać pracownika, tak aby podejmowane decyzje były oparte na rzetelnych danych i zgodne z potrzebami biznesowymi firmy?

Rozwój pracownika to proces podczas którego pracownikowi wyznaczane są plany rozwojowe, a także indywidualne ścieżki kariery, dzięki którym pracownik podniesie swoje kompetencje zgodnie z własnymi aspiracjami oraz zrealizuje potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa. Podczas rozwijania kapitału ludzkiego warto pamiętać aby wyznaczone ścieżki były osiągalne, czyli możliwe do realizacji oraz jasno określone, gdzie pracownik otrzymuje klarowne instrukcje dotyczące realizacji planu.

Rozwijanie pracowników niesie za sobą korzyści w postaci podnoszenia efektywności pracy organizacji, a także powoduje satysfakcję z wykonywanej pracy. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, bogaci się ono o wyszkolonych, kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników, którzy budują przewagę konkurencyjną.

Utrzymanie pracownika jest kolejnym etapem życia pracowników, w którym rolą działów HR jest między innymi zarządzanie talentami. Na tym etapie budowane są również systemy motywacyjne, które pozwalają pracownikom osiągać cele, które są spójne z celami przedsiębiorstwa. W systemach motywacyjnych można wyróżniać bodźce płacowe, czyli m.in. nagrody pieniężne lub wartości materialne oraz bodźce pozapłacowe, do których należą m.in. awanse – zarówno pionowe jak i poziome. W awansach warto zadbać, aby stanowiska posiadały jasno określone zakresy obowiązków oraz posiadały poziomy ocen umiejętności niezbędnych do pracy na określonym stanowisku.

Dwa wyżej wymienione etapy cyklu życia pracownika należą do kluczowych procesów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. SkillBox Matryca Kompetencji pozwala kompleksowo spojrzeć na pracownika w organizacji, a także rzeczowo określa kompetencje z punktu widzenia biznesu. Aby wspierać procesy rozwoju i utrzymania pracownika Matryca Kompetencji pozwoli określić umiejętności na konkretnych stanowiskach i poziomach kierowania, a także umożliwi określenie jasnych i osiągalnych ścieżek rozwoju. System wspiera przełożonych i pracowników podczas realizacji ścieżek rozwoju poprzez moduł automatycznych powiadomień, które ostrzegają o zbliżających się terminach realizacji ścieżek kariery. Podczas podejmowania decyzji o awansach pracowników SkillBox przedstawi rzetelny bilans umiejętności i kompetencji pracownika dzięki Symulatorowi decyzji personalnych.  

Jedno narzędzie – wiele zastosowań.
Sprawdź nowoczesny system do zarządzania kapitałem ludzkim 

Pobierz darmowy arkusz Matrycy Umiejętności,
z którym usystematyzujesz kluczowe kompetencje w Twoim biznesie.

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób oceniać umiejętności pracowników? Zapisz się na bezpłatny webinar!

Dodaj komentarz