jak wyłonić lidera z zespołu

Jak wyłonić lidera z zespołu?

Dyskusje o tym, jakimi umiejętnościami miękkimi powinien cechować się lider trwają już od wielu lat. Czy na podstawie predyspozycji miękkich i ocenie umiejętności można wytypować właściwego lidera wśród osób już pracujących w firmie? 

Rola lidera jest niewątpliwie istotna i odpowiedzialna. Lider podejmuje decyzje związane z planowaniem pracy zespołu, deleguje zadania oraz weryfikuje efekty pracy. Ponadto lider musi posiadać wysoko rozwinięte kompetencje miękkie z zakresu umiejętności menedżerskich. Do takich kompetencji zaliczamy m.in. komunikację, umiejętność budowania i zarządzania zespołem, zdolności przywódcze a także umiejętności z zakresu planowania czy rozwiązywania problemów. 

Wewnętrzna rekrutacja na stanowiska menedżerskie?

Dobrym pomysłem może okazać się wyłonienie lidera z zespołu. Tym sposobem możemy zaoferować pracownikowi nowe wyzwania z większym zakresem obowiązków. Rekrutacja wewnętrzna to również dobra okazja, aby pokazać, że firma chce rozwijać swoich pracowników również na stanowiska menedżerskie. To wpływa na zaangażowanie i motywację wśród pracowników, ponieważ dostrzegają szanse awansu i rozwoju.

Jak wyłonić lidera z zespołu w oparciu o Matryce Kompetencji?

Matryca Kompetencji pozwala gromadzić informacje o kompetencjach pracowników, a w połączeniu z profilami i modelami kompetencyjnymi pozwoli zweryfikować który z pracowników posiada już określony zestaw umiejętności oraz wskazać obszary do rozwoju. Dzięki takiemu rozwiązaniu można wyłonić lidera z zespołu lub wyznaczać określone w czasie ścieżki rozwoju. System SkillBox Matryca Kompetencji łączy ocenę kompetencji miękkich oraz możliwość określania modeli i profili kompetencyjnych. Dzięki takiemu podejściu podczas programów ocen okresowych możliwym jest podejmowanie decyzji o potencjalnych awansach pracowników! Dodatkowo, widok Matrycowy, który wyświetla oceny kompetencji pracowników pozwoli w szybki i łatwy sposób dokonać analizy kapitału ludzkiego czy zdefiniować luki oraz przerosty kompetencyjne.

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email