Wyzwania podczas wdrażania Matryc Kompetencji

Wyzwania podczas wdrażania Matryc Kompetencji

Niejednokrotnie podczas podejmowania decyzji o wdrożeniu nowoczesnych narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi towarzyszą zarówno pozytywne jak i negatywne emocje. Pozytywne najczęściej mówią o potrzebie rozwoju przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów oraz wsparciu przy codziennych obowiązkach związanych z pracownikami. Negatywne z kolei najczęściej dotyczą obawy związanej z oporem przed zmianami.

To jedynie kilka emocji związany z wdrażaniem nowych rozwiązań do firm. Jakie jeszcze wyzwania stoją przed wdrożeniem Matryc Kompetencji? Przedstawiamy 3 główny powody!

1. Brak opracowanych umiejętności

Jednym z głównych powodów, dla których firmy nie są gotowe na wdrożenie Matrycy Kompetencji to brak usystematyzowanych i uporządkowanych umiejętności. Wiedza o wykonywanych czynnościach podczas pracy pozostaje w głowach pracowników, przez co utrudnione może być m.in. optymalne wyszukiwanie zastępstw.

W opracowaniu umiejętności pomocny może okazać się zespół consultingowo-szkoleniowy, który wesprze firmę oraz dopilnuje, aby wszystkie umiejętności zostały opracowane zgodnie z wcześniej ustalonym standardem.

2. Brak polityki oceniania

Kolejnym z głównych powodów i wynikającym z poprzedniego to brak opracowanej lub funkcjonującej polityki oceniania, czyli brak wypracowanej skali ocen dla poszczególnych jednostek, a co za tym idzie – brak wiedzy o umiejętnościach pracowników. 

Warto zadbać o jednolitą skalę oceniania pracowników – stworzy to jasne i przejrzyste dla pracowników poziomy ocen oraz ułatwi planowanie ścieżek kariery! 

3. Opór przed zmianami

Opór związany z nadejściem zmian jest naturalny, dlatego też często pracownicy w firmie mają obawy przed wprowadzaniem nowych narzędzi w pracy. Może to okazać się blokerem przy podjęciu decyzji o wdrożeniu m.in. Matrycy Kompetencji, ponieważ pojawiają się pytania: czy prawnicy będą korzystać z narzędzia? czy wykorzystają jego potencjał? czy nie potraktują pracy z narzędziem jako dodatkowy obowiązek? Poprawna komunikacja podstawą! Z pewnością warto zaznaczyć, jakie korzyści wynikają z pracy z narzędziem.

Mimo wszystko firmy coraz częściej decydują się na wdrażanie narzędzi optymalizujących ich codzienne obowiązki w pracy oraz wspierających kluczowe procesy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

Matrycę Kompetencji można wdrożyć już na poziomie arkuszy kalkulacyjnych lub można skorzystać z dedykowanego narzędzia – SkillBox. 

Wybierz odpowiednie i zacznij już dziś sprawnie zarządzać kapitałem ludzkim!

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email