Jak udzielać informacji zwrotnej pracownikom produkcyjnym_

Informacja zwrotna dla pracownika – jak zrobić to dobrze?

Informacja zwrotna w przedsiębiorstwach jest bardzo ważna. Dzięki niej dowiesz się, jak oceniane są postawy pracowników, a także ich umiejętności. Informacja zwrotna pozwala poinformować pracownika, które zadania są dobrze wykonywane, a które wymagają rozwoju. Przekłada się to na budowanie zaangażowania wśród pracowników, ponieważ dzięki informacjom uzyskują oni własny Bilans, który wyraźnie przedstawia zarówno mocne, jak i słabe strony!

Prawidłowo udzielona informacja zwrotna może wzmocnić pozytywne zachowania i postawy, a wyeliminować negatywne. Aby zapewnić odpowiednią informację zwrotną, pamiętaj, że wypowiedź powinna być konstruktywna. Ważne jest, aby chodziło o fakty i konkretne zachowanie, a nie o osobę. Informacja zwrotna powinna być konkretna, a nie ogólna. Pracownik powinien otrzymać taką informację zwrotną, najlepiej od razu po zdarzeniu lub jak najszybciej – dzięki temu jest ona przekazywana na bieżąco i pozwala na szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych.

Przekazując informację zwrotną, możemy popełniać błędy, do których zaliczamy m.in. ciągłe mówienie i nie dopuszczanie do głosu drugiej osoby. Każda strona powinna mieć przestrzeń do zastanowienia się nad wypowiedziami drugiej osoby i móc mówić. Warto pamiętać, aby nie krytykować drugiej osoby, a jedynie zachowanie, które nam nie odpowiada. Powinniśmy też unikać dawania za dużo, gdyż może to nie przynieść wymiernych rezultatów, a co gorsza może być odbierane jako „nauczanie”.

Informacja zwrotna powinna być pozytywna, nawet jeśli zwraca uwagę na błędy. Każdy pracownik powinien czuć się komfortowo, a po przekazanych informacjach rozwijać swoje kompetencje i umiejętności oraz eliminować błędy.

Natłok codziennych obowiązków może skutkować utratą ważnych faktów lub zdarzeń związanych z pracownikami. Warto zadbać o prawidłowe przechowywanie tych informacji, ponieważ pomaga to w obiektywnej ocenie kompetencji i umiejętności pracowników, a także pozwala na konstruktywną informację zwrotną, gdy na co dzień nie ma na to czasu ani miejsca. Przydatne może być spisanie zdarzeń związanych z pracownikami, zachowanie daty i opisu sytuacji.

System SkillBox Competency Matrix pomaga w dokonywaniu obiektywnych ocen pracowników oraz wspiera udzielanie informacji zwrotnej poprzez możliwość zachowania ważnych informacji związanych z pracownikiem dzięki modułowi „Zdarzenia” w Systemie Oceny Okresowej.

Sprawdź nasz System Ocen Okresowych i pozostałe funkcjonalności SkillBoxa!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email