Informacja zwrotna dla pracownika – jak zrobić to dobrze?

Informacja zwrotna w przedsiębiorstwach ma bardzo duże znaczenie. Dzięki niej można dowiedzieć się jak oceniane są postawy pracowników, ale też ich umiejętności. Feedback pozwala poinformować pracownika, które zadania wykonuje dobrze, a które wymagają rozwoju. To przekłada się na budowanie zaangażowania wśród pracowników, ponieważ dzięki informacji otrzymują swój własny Bilans, który jasno przedstawia zarówno mocne jak i słabe strony!

Poprawnie udzielona informacja zwrotna może wzmocnić pozytywne zachowania i postawy, a negatywne wyeliminować. Aby poprawnie udzielić informacji zwrotnej należy pamiętać o tym, aby wypowiedź była konstruktywna. Ważne jest, aby dotyczyła faktów oraz konkretnego zachowania, a nie osoby. Informacja zwrotna powinna być sprecyzowana, nie ogólna. Pracownik powinien otrzymać taką informację zwrotną najlepiej bezpośrednio po zaistniałym wydarzeniu lub maksymalnie szybko – dzięki temu udzielana jest ona na bieżąco i pozwala szybko reagować w sytuacjach kryzysowych.

Przy przekazywaniu informacji zwrotnej możemy popełniać błędy, do których zaliczamy m.in. mówienie przez cały czas i niedopuszczenie drugiej osoby do głosu. Każda strona powinna otrzymać przestrzeń do zastanowienia się nad wypowiedzią drugiej osoby i mieć możliwość wypowiedzi. Warto pamiętać, aby nie krytykować drugiej osoby tylko zachowanie, które nam nie odpowiada. Unikajmy również udzielania zbyt dużej ilości, gdyż może nie przynieść to wymiernych efektów i co gorsza – może zostać odebrane jako “pouczanie”.

Informacja zwrotna powinna wywołać pozytywne odczucia, nawet jeśli jest to zwracanie uwagi na popełniane błędy. Każdy pracownik powinien czuć się komfortowo, a po udzielonej informacji powinien rozwijać swoje kompetencje i umiejętności oraz niwelować błędy.

Natłok codziennych obowiązków może spowodować ulatnianie się istotnych faktów czy wydarzeń związanych z pracownikami. Warto zadbać o poprawne zachowanie tych informacji, ponieważ to pomaga dokonywać obiektywnych ocen kompetencji i umiejętności pracowników a także pozwala to udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych, w sytuacji gdy na co dzień nie ma na to czasu czy przestrzeni. Przydatne może okazać się zapisywanie wydarzeń związanych z pracownikiem zachowując datę zaistniałej sytuacji i jej opis.

System SkillBox Matryca Kompetencji pomaga dokonywać obiektywnych ocen pracowników oraz wspiera udzielanie informacji zwrotnych poprzez możliwość zachowywania ważnych informacji związanych z pracownikiem dzięki modułowi “Zdarzeń” znajdującym się w Systemie Ocen Okresowych. 

Sprawdź nasz System Ocen Okresowych i pozostałe funkcjonalności SkillBoxa!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email