Jak udzielać informacji zwrotnej pracownikom produkcyjnym

Wyzwania menedżera produkcji – jak wspierać pracę kadry kierowniczej?

Kierownicy produkcji na co dzień muszą sprostać długiej liście obowiązków. W zakresie zadań, które muszą wykonywać znajdują się między innymi koordynowanie pracy podległego zespołu, raportowanie wydajności produkcji oraz motywowanie pracowników do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.

Poza tym kierownicy są odpowiedzialni za dbanie o wysoki poziom jakości na produkcji oraz za przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy, jednak na tych elementach lista może się nie kończyć! Kierownicy produkcji zobowiązani mogą być również do realizacji celów na poziomie organizacji, zespołu i indywidualnych.

Jak wspierać pracę kierowników produkcji?

Wsparciem w codziennych obowiązkach związanych z zarządzaniem zespołem mogą okazać się nowoczesne systemy informatyczne, np. SkillBox!

Matryca Kompetencji SkillBox wspiera kierowników produkcji w:

  • planowaniu rozwoju pracowników za pomocą modułu Matryc Umiejętności
  • nadzorowaniu aktualności kwalifikacji pracowników za pomocą modułu Matryc Kwalifikacji (Uprawnień, Szkoleń, Badań lekarskich i Szkoleń BHP)
  • komunikacji z pracownikami za pomocą modułu Mój SkillBox oraz modułu Alertów
  • określaniu optymalnych zastępstw (szczególnie przydatne w przypadku niespodziewanych i długotrwałych absencji) za pomocą modułu Raportowania
  • przeprowadzania rozmów oceniających i rozwojowych za pomocą modułu Systemu Ocen Okresowych

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email