Baza wiedzy

Jak wspierać lean managment?

Jak wspierać lean managment?

     Lean Management określany jako „szczupłe zarządzanie” jest koncepcją zarządzania, która wytworzyła się w latach 50-tych XX w. w sektorze motoryzacyjnym w Japonii. Zyskała popularność dzięki technikom i rozwiązaniom organizacyjnym stosowanym w celach usprawnienia działań w przedsiębiorstwie. Zapewnia to poprawę kluczowych czynników jak wydajność, produktywność, jakość. Koncepcja Lean Management dzięki swojej przejrzystości rozwinęła się na branże pozaprodukcyjne jako rozszerzenie koncepcji lean manufacturing.       Koncepcja Lean Management jest skierowana na tzw. special value, czyli określenie wartości dla klienta takich jak jakość, cena, terminowość czy dostawa w miejscu i czasie. Odpowiednio wykorzystane narzędzie może pomóc w dotrzymaniu terminów zamówień, stworzeniu przewagi cenowej, a w głównej mierze do utrzymania jakości produktu na wysokim poziomie.      Zidentyfikowanie wartości strumienia, tzw. identify the value stream, obejmującego zarówno przetwarzanie materiału jak i informacji…
Read More
Jak kompleksowo zaplanować rozwój pracowników?

Jak kompleksowo zaplanować rozwój pracowników?

      Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników jest kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Rozwój kadr wpływa bezpośrednio na jakość pracy, czego efektem są między innymi liczne usprawnienia w procesach produkcyjnych czy też większa efektywność pracy. Możliwość poszerzania horyzontów przez pracowników przekłada się również na ich zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz sprawia, że czują się istotni dla jednostki, w której pracują. Każdy pracownik posiada różne predyspozycje, kwalifikacje i kompetencje. W jaki sposób kompleksowo planować rozwój pracownikom, aby był zgodny z potrzebami biznesowymi przedsiębiorstwa oraz uwzględniał indywidualny plan rozwoju pracownika?      Pierwszym krokiem jest identyfikacja potrzeb biznesowych i strategicznych firmy oraz analiza posiadanych zasobów. Podczas identyfikacji zadaje się trzy kluczowe pytania: jakich umiejętności oczekuje się od pracowników, na jakim poziomie oraz jakiej ilości pracowników potrzeba, aby cel biznesowy został zrealizowany.…
Read More
Rozwój pracowników zgodny z potrzebami

Rozwój pracowników zgodny z potrzebami

      Budowanie i rozwijanie kapitału ludzkiego będącego jednym z kluczowych filarów działalności wymaga analizy potrzeb przedsiębiorstwa, uwzględniając cele biznesowe i strategiczne organizacji. O wzroście kompetencji pracowników, zespołów, a w rezultacie całej firmy stanowią decyzje podjęte przez menedżerów, kierowników i dyrektorów poszczególnych działów.      Jedną z danych wpływających na decyzje jest ocena okresowa pracowników. Jest narzędziem pomagającym w sposób obiektywny ocenić zasoby kompetencji czy umiejętności. Przeprowadzana w sposób regularny pomaga także kształtować plan rozwoju zawodowego poszczególnych osób. Dzięki ocenie pracowników możemy określić bilans zasobów ludzkich, który w połączeniu z analizą luk kompetencyjnych pozwoli określić kierunek rozwoju dla pracowników mając na uwadze cele przedsiębiorstwa. Mając do dyspozycji historię ocen pracowniczych oraz informacje o czasie podnoszenia przez pracowników kompetencji, a także sprecyzowane wcześniej potrzeby możemy wytyczyć dynamikę rozwoju pracowników. Istotnie…
Read More
Tarcza antykryzysowa – jak skutecznie skorzystać?

Tarcza antykryzysowa – jak skutecznie skorzystać?

     Wprowadzenie tzw. tarczy antykryzysowej 1.0 i 2.0 wprowadza kilka rozwiązań dla przedsiębiorstw w celu ograniczenia skutków pandemii koronawirusa COVID-19. Każda forma pomocy związana jest z szeregiem regulacji, które muszą zostać spełnione aby przedsiębiorcy mogli z niej skorzystać. Zgodnie z informacjami zawartymi w oficjalnym serwisie Polskiego Funduszu Rozwoju jednym z rozwiązań dla sektora MŚP są subwencje finansowe, które mogą być bezzwrotne nawet w 75% pod warunkiem kontynuowania działalności i utrzymania poziomu średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od momentu udzielenia pożyczki. Duże przedsiębiorstwa również mogą otrzymać wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek, których część może być bezzwrotna.       Jako doświadczony partner biznesu i dostawca innowacyjnych rozwiązań informatycznych wiemy, z jaką odpowiedzialnością wiąże się tworzenie miejsc pracy, zapewnienie płynności finansowej, optymalizacja procesów oraz budowanie jakości usług i produktów.     Kluczowym zasobem w…
Read More
Optymalizacja zatrudnienia – jak to zrobić?

Optymalizacja zatrudnienia – jak to zrobić?

     Na rynku pracy przybyło doświadczonych, zmotywowanych osób, które chcą zacząć swoją karierę w nowym miejscu - niekoniecznie z własnego wyboru. Wyobrażamy sobie, że pracodawcy coraz częściej stoją przed najtrudniejszym wyzwaniem - optymalizacją zatrudnienia.       Wiemy, że proces optymalizacji jest złożony i wieloetapowy, dlatego pokażemy Ci, jak wspierać te trudne decyzje kadrowe, zbierając obiektywne informacje na temat kapitału ludzkiego znajdującego się w Twojej firmie.       Wyłoniliśmy dla Ciebie 4 pytania, na które warto odpowiedzieć przygotowując się do optymalizacji zatrudnienia.  Jak wyglądają procesy w mojej firmie/dziale?  Dokonaj analizy obszarów oraz zdefiniuj z jakich elementów się składają.  Jakie umiejętności zabezpieczają poszczególne operacje w procesie? Określ umiejętności wymagane do zapewnienia funkcjonowania jednostki w poszczególnych obszarach. Każdej umiejętności możesz przypisać wagi, dzięki którym określisz poziom skomplikowania danej czynności. Dzięki określeniu wag…
Read More
Nadszedł kryzys, i co teraz?

Nadszedł kryzys, i co teraz?

W przedsiębiorstwach zaczyna być odczuwalna sytuacja związana z epidemią panującą obecnie na całym świecie. Kryzys cywilizacyjno-gospodarczy powoduje uczucie destabilizacji w firmach. Pracownicy nierzadko zmuszeni są do pozostania w domach, aby opiekować się dziećmi, ponieważ zagrożenie epidemiologiczne wymusiło na władzach państwa podjęcie decyzji o zamknięciu placówek oświatowych. Niektórych z pracowników obowiązuje przymusowa kwarantanna ze względu na podejrzenie zakażeniem. Natomiast osoby zarządzające zasobami ludzkimi mierzą się teraz z wyzwaniami, które pozwolą utrzymać ciągłość procesów pomimo trudnej sytuacji.  W każdej firmie jest pracownik, a nawet pracownicy, którzy są nie do zastąpienia. Specjaliści w swoich obszarach, eksperci którzy mogą przekazywać wiedzę nowym pracownikom. Skąd wiemy, że ich umiejętności są nie do zastąpienia? Czy są to rzetelnie ocenione kompetencje, czy jedynie nasze przekonanie, że „Nowak jest nie do zastąpienia”, ponieważ jest kulturalny, serdeczny i dobrze…
Read More
Excel tak, ale…

Excel tak, ale…

   Według badania „Narzędziowa strefa controlingu w Polsce” arkusz kalkulacyjny Excel jest nadal dominującym narzędziem w takich dziedzinach jak: analiza finansowa (82%), budżetowanie (85%) czy raportowanie (77%). W zależności od potrzeb wystarczalność Excela jest na poziomie 3-50%. Praktyka pokazuje, że Excel to narzędzie spełniające oczekiwania przy niezbyt złożonej strukturze firmy lub pracy jednostanowiskowej. Najwięcej ograniczeń wynikających ze stosowania arkuszy kalkulacyjnych pojawia się w takich obszarach jak kontrola uprawnień pracowników, automatyzacja raportowania, praca z wieloma wersjami dokumentu, praca w czasie rzeczywistym oraz pobieranie danych z systemów IT. Dodatkowo przy wprowadzaniu arkusza kalkulacyjnego jako podstawowego narzędzia pracy analitycznej kluczową rolę odgrywają kompetencje związane z obsługą arkuszy kalkulacyjnych, oraz znajomość procedur związanych z ochroną danych osobowych firmy. Matryca Kompetencji SkillBox wychodzi naprzeciw wyzwaniom organizacyjnym w wymienionych obszarach. Intuicyjny interfejs użytkownika, ograniczenie uprawnień, raporty…
Read More
Wyzwania działów BHP w zarządzaniu dokumentami i zasobami ludzkimi

Wyzwania działów BHP w zarządzaniu dokumentami i zasobami ludzkimi

   Bezpieczeństwo pracy w firmie jest kluczowe zarówno dla prawidłowego funkcjonowania organizacji jak i samego pracownika. Odpowiedni poziom działań pozwoli zabezpieczyć pracowników jak i również utrzymać bezpieczeństwo warunków pracy.  Wiele firm tworzy dedykowane stanowisko dla osoby nadzorującej dziedzinę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zadaniem inspektorów BHP jest między innymi opracowywanie i zarządzanie w firmie dokumentacją związaną z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy czy również przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP nowozatrudnionym i aktualnym pracownikom, a także prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentów związanych z bezpieczeństwem pracy. Zarówno pracownik, inspektor i pracodawca są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP w firmie. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez regularne przeprowadzanie audytów, a inspektor do nadzorowania bezpieczeństwa pracy i pracowników oraz do nadzorowania badań lekarskich i BHP pracowników. Inspektor…
Read More
Nadszedł czas, że masz czas

Nadszedł czas, że masz czas

Pewnie znane są Tobie narzędzia takie jak Matryca Eisenhowera. Prosty model grupujący zadania w cztery kategorie:  - Ważne - Pilne, - Ważne - Niepilne, - Nieważne - Pilne, - Nieważne - Niepilne.   Spośród 4 ćwiartek w szczególności chcielibyśmy Twoją uwagę skierować na jedną z nich. Znajdują się w niej zadania strategiczne. Jest to tak zwana  ćwiartka diamentowa. Składa się ona z zadań ważnych i niepilnych, na które nie zawsze wystarcza czasu. Do takich zadań należą między innymi: - rozwój pracowników z potencjałem, - określenie planów rozwojowych, - rewizja dokumentacji pracowniczej - zarządzanie kluczowymi kompetencjami Okoliczności dały nam w prezencie trochę wolnego czasu. Tak, tak. Myślimy o panującej epidemii…  Czas ten przyda się zarówno na refleksję, jak i na działanie. To dobry moment, żeby sięgnąć do “diamentowych” zadań. Jeśli jeszcze ich…
Read More
Nadszedł kryzys, co dalej?

Nadszedł kryzys, co dalej?

     Odczucia związane z określeniem kryzys zazwyczaj kojarzą się negatywnie, a w efekcie towarzyszy nam naturalny opór. Termin kryzys wywodzi się z języka greckiego i oznacza „punkt zwrotny”. Faktycznie, zdarza się, że jesteśmy uczestnikami często wymuszonej i niekorzystnej zmiany. Sytuacja kryzysowa może nieść za sobą wiele konsekwencji takich jak: finansowa szkoda dla przedsiębiorców i pracowników, zachwianie pracowniczych wartości i ich wewnętrznych przekonań o sobie oraz o organizacji. Zagrożona może zostać reputacja a nawet wiarygodności firmy. Okoliczności związane z kryzysem mogą wymuszać na nas szybsze decyzje czy działania prowadzące do rozwoju.     Jednym ze sposobów zarządzania jest korzystanie z wartości na których opiera się organizacja, czyli dotyczących wszystkich pracowników. W sytuacji, gdy większość pracowników jest zmuszona pozostać w domach, pracować w formie home-office, nastaje czas by dać szansę nowym rozwiązaniom…
Read More