One system - many possibilities

Modules and functionalities with which you can comprehensively manage human capital

Skills, competencies, qualifications of employees in one tool.

Check out the SkillBox capabilities of the Competency Matrix.

Matryca Umiejętności pozwala wizualnie zarządzać informacjami 
o umiejętnościach podległego zespołu lub przez pryzmat całej organizacji.

 • szybka, obiektywna i rzetelna ocena umiejętności pracowników
 • kompleksowe planowanie rozwoju pracowników
 • pełna historia oceny umiejętności pracownika
 • definiowanie i nadzór nad realizacją profili umiejętności pracowników
 • dowolna ilość Matryc i elastyczność zarządzania nimi
 • podsumowania potencjału pracowniczego oraz umiejętności
 • wsparcie za pomocą mailingów o konieczności podjęcia akcji

Odpowiednio sparametryzowana Matryca dostarczy informacji o lukach
i przerostach kompetencyjnych w obszarach. Informacje zgromadzone
dzięki systematycznej ocenie umiejętności pracowników pozwolą sprawniej podejmować decyzje personalne.

Matryce Kwalifikacji pozwalają nadzorować terminowość posiadanych przez pracowników uprawnień, szkoleń, badań lekarskich.

 • rejestrowanie i nadzorowanie terminów kwalifikacji pracowniczych
 • wprowadzanie dodatkowych informacji o kwalifikacjach pracowników (np. numer certyfikatu/badania)
 • definiowanie profili kwalifikacji dla stanowisk, obszarów 
 • kojarzenie kwalifikacji z umiejętnościami i weryfikowanie posiadania kwalifikacji do wykonywania umiejętności podczas oceniania
 • wsparcie za pomocą mailingów o kończących się terminach kwalifikacji pracowników

Matryce Kwalifikacji pozwalają na szybkie analizowanie potrzeb szkoleniowych z zakresu kwalifikacji pracowniczych.

System Ocen Okresowych pozwala zbadać kompetencje miękkie
pracowników oraz wyznaczyć i zweryfikować realizację celów strategicznych, biznesowych i rozwojowych.

 • biblioteka 17 kluczowych kompetencji i 76 wskaźników dostępna w systemie
 • badanie potencjału i kompetencji pracowników wraz z wyznaczaniem celów i planowaniem szkoleń rozwojowych
 • planowanie spotkań międzyokresowych celem weryfikacji realizacji wyznaczonych planów
 • wsparcie w postaci rejestrowania pozytywnych i negatywnych zdarzeń pracowników
 • definiowanie profili kompetencyjnych dla konkretnych grup pracowniczych z określeniem poziomów pożądanych 
 • elastyczne dostosowywanie programów ocen dla grup pracowniczych
 • rozbudowany moduł analizy danych w postaci Matrycy Kompetencji i raportów 
 • wsparcie za pomocą mailingów o m.in. konieczności dokonania ocen, akceptacji ankiet

Kompetencje miękkie pracowników mogą okazać się niezbędne aby osiągać maksymalne rezultaty wykonywanej pracy. Odpowiednio sparametryzowany program ocen okresowych pozwoli rozwijać pracowników i organizację w pożądanym kierunku.

Alerty i dokumenty pozwolą zadbać o aktualność informacji w firmie i wesprą komunikację z pracownikami.

 • zarządzanie dokumentami poprzez aktualizację i wersjonowanie
 • udostępnianie wybranych dokumentów pracownikom i nadzór nad statusem zapoznania się z dokumentem przez pracowników
 • kojarzenie dokumentów z umiejętnościami i elementami Matrycy
 • udostępnianie alertów pracownikom z określeniem terminu do zapoznania się z wiadomością

Zarządzanie dokumentami w oparciu o aktualizowanie i wersjonowanie plików. Wiadomości systemowe dla całej firmy lub wybranych grup pracowniczych.

Wyznaczanie minimalnych obsad pracowniczych w celu realizacji KPI w organizacji.

 • możliwość określania minimalnej ilości pracowników w ramach kluczowych kompetencji na określony poziom oceny
 • możliwość określania minimalnej ilości pracowników w ramach kluczowych kompetencji na określony poziom oceny
 • system ostrzegania i powiadamiania o poziomie realizacji celów rozwojowych, związanych z minimalną obsadą pracowniczą

Realizacja kluczowych potrzeb organizacji w zakresie obsady pracowniczej.

Wsparcie w komunikacji  z pracownikiem dzięki modułowi Mój SkillBox.
Bieżąca informacja zwrotna o posiadanych umiejętnościach,
kompetencjach i kwalifikacjach.

 • bieżąca informacja o posiadanych umiejętnościach i kompetencjach, terminach posiadanych kwalifikacji oraz o planach rozwojowych
 • proponowanie ocen przez pracowników
 • wypełnianie ankiet ocen okresowych w systemie

Dostęp do panelu wspiera pracowników w rozwoju. Jasno określone ścieżki rozwoju pozwalają terminowo realizować plany rozwojowe przez pracowników.

Raporty wspierają podejmowanie decyzji personalnych na podstawie rzetelnych i aktualnych danych.

 • Bilans Zasobów Ludzkich – kompleksowe zestawienie pracowników w zakresie posiadanych przez nich umiejętności
 • Bilans Umiejętności – podsumowanie umiejętności znajdujących się w Matrycy z informacją o ilości ocenianych pracowników
 • Plany rozwojowe – analiza realizacji planów rozwojowych pracowników
 • Okresy nabywania umiejętności – średni czas rozwoju pracownika na wyższy poziom oceny umiejętności
 • Realizacja profili umiejętności – podsumowanie procentowe realizacji profili umiejętności przez pracowników
 • Terminy kwalifikacji – analiza terminów kwalifikacji pracowniczych
 • Potrzeby szkoleniowe (SOOP) – zestawienie potrzeb szkoleniowych wynikających z Oceny okresowej pracowników
 • Rekrutacje wewnętrzne (SOOP) – zestawienie pracowników wskazanych do przesunięcia/awansu/utrzymania warunkowego 
 • Symulacje  personalne (SOOP) – badanie predyspozycji do objęcia nowego stanowiska

Analizy jakościowe i ilościowe na podstawie ocen i kompetencji pracowników. Symulacje decyzji personalnych, luki i przerosty kompetencyjne, potrzeby szkoleniowe – kompletny Bilans Kapitału Ludzkiego.

Moduł administracyjny pozwoli dostosować narzędzie do indywidualnych potrzeb organizacji.

 • zarządzanie pracownikami i ich danymi oraz zarządzanie strukturą organizacyjną
 • elastyczne konfigurowanie i zarządzanie Matrycami Umiejętności (skale ocen, poziomy i elementy Matrycy)
 • globalna lista umiejętności dla całej organizacji z możliwością wielokrotnego wykorzystania umiejętności i określania 
 • definiowanie profili umiejętności z parametryzacją poziomów pożądanych
 • konfigurowanie programów ocen okresowych dla konkretnych grup pracowniczych z określaniem ról i ścieżek przebiegu programu oraz elementów programu
 • zarządzanie grupami kwalifikacji pracowniczych i ich dodatkowymi wartościami
 • parametryzacja pracy systemu, ról systemowych, powiadomień mailowych i harmonogramów zadań systemowych

Konfiguracja elementów systemu, parametryzacja pracy systemu oraz definiowanie ról systemowych po stronie administratora.

Z Matrycą Kompetencji SkillBox możesz zyskać znacznie więcej.

Poznaj korzyści wynikające z wdrożenia systemu!