Co to jest matryca kompetencji?

Co właściwie kryje się pod wyrażeniem matrycy kompetencji? Mówiąc najprościej, jest to system porządkujący umiejętności pracowników i przedstawiający je w graficzny sposób. Rozwiązanie to usprawnia pracę w firmie oraz pozwala na bieżąco kontrolować zdolności wszystkich pracowników. Do oceny pracowników w matrycy kompetencji może służyć kilku stopniowa skala, która określa poziom pracownika względem posiadanych predyspozycji zawodowych, przydatnych na zajmowanym stanowisku. Zakres oceny umiejętności rozkładać się może w następujący sposób: 0- Brak umiejętności; 1- Pracownik jest w trakcie szkolenia; 2- Pracownik przeszedł szkolenie, a nabyte umiejętności pozwalają mu na pracę pod nadzorem drugiej osoby; 3- Pracownik przeszedł szkolenie i wykonuje pracę samodzielnie, bez pomocy osób trzecich; 4- Pracownik przeszedł szkolenia, wykonuje pracę samodzielnie oraz może szkolić innych. Zastosowanie matrycy umiejętności w przedsiębiorstwach, w przejrzystej formie obrazuje umiejętności pracowników. W obiektywny dla każdego…
Read More