Co to jest matryca kompetencji?

Co właściwie kryje się pod wyrażeniem matrycy kompetencji? Mówiąc najprościej, jest to system porządkujący umiejętności pracowników i przedstawiający je w graficzny sposób. Rozwiązanie to usprawnia pracę w firmie oraz pozwala na bieżąco kontrolować zdolności wszystkich pracowników.

Do oceny pracowników w matrycy kompetencji może służyć kilku stopniowa skala, która określa poziom pracownika względem posiadanych predyspozycji zawodowych, przydatnych na zajmowanym stanowisku. Zakres oceny umiejętności rozkładać się może w następujący sposób:

0- Brak umiejętności;

1- Pracownik jest w trakcie szkolenia;

2- Pracownik przeszedł szkolenie, a nabyte umiejętności pozwalają mu na pracę pod nadzorem drugiej osoby;

3- Pracownik przeszedł szkolenie i wykonuje pracę samodzielnie, bez pomocy osób trzecich;

4- Pracownik przeszedł szkolenia, wykonuje pracę samodzielnie oraz może szkolić innych.

Zastosowanie matrycy umiejętności w przedsiębiorstwach, w przejrzystej formie obrazuje umiejętności pracowników. W obiektywny dla każdego sposób, poddaje ocenie pracowników i ich kluczowe kompetencje, co może mieć pozytywny wpływa w razie redukcji etatów. Pozwala dokonać oceny przydatności pracownika w firmie oraz zobrazować jego wkład i zaangażowanie w jej rozwój. Dzięki temu rozwiązaniu mamy również wgląd w progres pracownika na przestrzeni lat. Możemy ocenić jego zaangażowanie w rozwój zawodowy oraz sprawność, z jaką radzi sobie w nabywaniu nowych umiejętności.

Zebranie w jednym miejscu umiejętności zespołowych dzięki zastosowaniu matrycy kompetencji, pozwala również na przeprowadzanie analizy, dotyczącej obszarów wiedzy, które należałoby rozwinąć u pracowników. Ma to pozytywny wpływ na organizację pracy w dużych strukturach. Pozwala na usprawnienie procesów dzięki odpowiedniemu dobraniu szkoleń pod potrzeby pracowników.

Jednym z kolejnych zastosowań matrycy kompetencji jest możliwość weryfikacji zdolności pracowników pod względem zastępstw w firmie. W łatwy i sprawny sposób możemy zweryfikować ludzi posiadających podobne umiejętności, a dzięki temu wytypować osoby, które będą mogły zastąpić pracownika w przypadku np. sytuacji losowych, wykluczających go z pracy na pewien okres.

Matryca kompetencji jest na pewno narzędziem usprawniającym pracę w firmie. Jej przydatność jest nieoceniona w dużych firmach, których rozbudowane struktury personalne nie zawsze pozwalają na płynny przepływ informacji, a sposób ewidencjonowania umiejętności pozwala na usprawnienie procesów.

Dodaj komentarz