Wieloźródłowość w procesie oceniania

Wieloźródłowość w procesie oceniania

O tym jak istotna jest ocena kompetencji pracowników na poszczególnych poziomach nie trzeba nikogo przekonywać. Kompetencyjne systemy ocen pracowników wyróżniają kilka modeli ocen pracowników- ocena 90stopniowa, ocena 180stopniowa i ocena 360stopniowa. Klasyczny model ocen pracowników, 90stopniowy odbywa się poprzez ocenę pracownika przez jego bezpośredniego przełożonego. Model zakłada tylko jeden kierunek oceny, co czyni go najprostszym i najszybszym sposobem oceny kompetencji. Model 180stopniowej oceny zakłada dopuszczenie dwóch źródeł w procesie oceny. Jednym ze źródeł może być przełożony, a drugim sam oceniany pracownik poprzez włączenie do procesu samooceny pracownika. Wydłuża to proces, ponieważ analizie należy poddać ocenę zarówno przełożonego jak i samoocenę pracownika. Wartością dodaną włączenia dodatkowego źródła w procesie oceny pracownika jest konfrontacja perspektywy posiadanych umiejętności z punktu widzenia przełożonego i podwładnego pracownika. W tym modelu zamiast ocenianego pracownika udział może…
Read More

Potrzeby biznesowe organizacji a KPI

Wyłonienie kluczowych wskaźników efektywności w organizacji to złożony, wieloelementowy proces. Podstawowym krokiem jest wyznaczenie celów biznesowych organizacji, wynikających ze strategii biznesowej firmy oraz jej potrzeb. KPI pozwalają szybko podejmować decyzje, reagować na pojawiające się problemy czy również planować działania mające na celu utrzymanie, rozwój i przyszłość firmy. Wskaźniki stanowić mogą fundament do analiz działalności firmy, jej rozwoju, rozwoju jej pracowników czy efektywności podejmowanych działań. Wskaźniki można podzielić na kilka klasyfikacji- takie które wyznacza się w celach bezpośrednich, wynikowych, efektywnościowych, dynamicznych, rankingowych. Aby osiągnąć wszystkie cele, które mierzyć będziemy za pomocą KPI, kluczowe są zasoby ludzkie w organizacji. Bez kompetentnych, wyszkolonych i wyspecjalizowanych pracowników nie osiągniemy celów zarówno sprzedażowych, produkcyjnych, czy logistycznych. Jednak potrzeba ich rozwoju powinna wynikać z potrzeb biznesowych organizacji. Jeśli firma otrzyma projekt, który wymagać będzie podniesienia kompetencji…
Read More