Jak ocenić pracownika i się nie pomylić?

Jak ocenić pracownika i się nie pomylić?

Każdy pracownik jest inny. Warto kontrolować poziom efektywności i kwalifikacji, ale należy też mieć na uwadze zachowanie danej osoby. Zebrane dane dostarczają cennych informacji, które pomagają podjąć decyzję o szkoleniach czy zmianie obowiązków pracownika.  Im lepiej przełożony zna swój zespół, tym łatwiej jest mu dokonać właściwej oceny. Żyjemy w czasach, w których subiektywny pogląd leadera można uzupełnić o nowoczesne narzędzia. Jak ocenić pracownika i się nie pomylić? Ocena pracownika – jak jej dokonać? Sposobów jest kilka i warto użyć więcej niż jednej opcji. Dzięki temu ocena pracownika będzie wykonana sprawiedliwie, z należytą starannością, co pozwoli właściwie zadecydować odnośnie przyszłości naszego biznesu. Każdy kierownik ma swoje preferencje co do wyboru metody. Ulubione rozwiązanie można uzupełnić o inne, które utwierdzi przełożonego w przekonaniu, że ocenił pracownika dobrze lub pozwoli zastanowić się nad…
Read More
Narzędzie HR, które warto znać!

Narzędzie HR, które warto znać!

Technologie na rynku dążą do odciążenia działów HR w wykonywaniu wielu obowiązków umożliwiając dostęp do istotnych danych kadrowych w szybki i łatwy sposób. Zapraszamy do poznania ciekawych aplikacji HR! Minęły już czasy, gdy rekruter był pozostawiony jedynie ze stertą przesłanych CV. Podobnie ma się sytuacja specjalisty HR, którego zadaniem jest przeanalizowanie kompetencji osób w firmie. Tradycyjne sposoby nadal są szeroko rozpowszechnione, ale komputerowe narzędzia HR coraz częściej zastępują te starsze. Jakie narzędzia HR okazują się przydatne? Bardzo długa jest lista obszarów, w których programy stają się przydatne. Zaczyna się od aplikacji, które ułatwiają organizację pracy – takich jak Trello czy Asana – a kończy na testach psychometrycznych. Oprócz tego mamy do dyspozycji programy do prowadzenia ankiet, umawiania spotkań, preselekcji kandydatów oraz automatyzacji rozmów kwalifikacyjnych. Dzisiaj skupimy się jednak na czterech…
Read More
Zarządzanie zasobami ludzkimi – czym jest ZZL?

Zarządzanie zasobami ludzkimi – czym jest ZZL?

Dynamiczny rynek pracy i konkurencyjność firm generują potrzebę stałego rozwoju przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tą sytuacją jest świadome zarządzanie zasobami ludzkimi. Czym jest ZZL?  Termin ZZL budzi różne odczucia. Zarządzanie zasobami ludzkimi nie oznacza, że zasobem są ludzie, lecz ich wiedza i umiejętności. To one mają wpływ na wartość firmy. Odpowiednia strategia i metody kierowania sprawiają, że pracownicy stanowią kapitał w organizacji.   Jaka jest istota ZZL?  Istota zarządzania zasobami ludzkimi może zostać zdefiniowana jako dążenie do poprawy lub utrzymanie efektywności siły pracowniczej. ZZL określa m.in. cele, jakie powinna stawiać przed sobą dana organizacja.  Oprócz wspomnianej wiedzy i umiejętności, na zasoby ludzkie składa się także doświadczenie oraz postawy zatrudnionych osób. Te ostatnie mówią np. o zaangażowaniu pracownika. W zależności od charakteru prowadzonej działalności kluczowymi będą kompetencje twarde lub…
Read More