Baza wiedzy

Optymalizacja zatrudnienia – jak to zrobić?

Optymalizacja zatrudnienia – jak to zrobić?

     Na rynku pracy przybyło doświadczonych, zmotywowanych osób, które chcą zacząć swoją karierę w nowym miejscu - niekoniecznie z własnego wyboru. Wyobrażamy sobie, że pracodawcy coraz częściej stoją przed najtrudniejszym wyzwaniem - optymalizacją zatrudnienia.       Wiemy, że proces optymalizacji jest złożony i wieloetapowy, dlatego pokażemy Ci, jak wspierać te trudne decyzje kadrowe, zbierając obiektywne informacje na temat kapitału ludzkiego znajdującego się w Twojej firmie.       Wyłoniliśmy dla Ciebie 4 pytania, na które warto odpowiedzieć przygotowując się do optymalizacji zatrudnienia.  Jak wyglądają procesy w mojej firmie/dziale?  Dokonaj analizy obszarów oraz zdefiniuj z jakich elementów się składają.  Jakie umiejętności zabezpieczają poszczególne operacje w procesie? Określ umiejętności wymagane do zapewnienia funkcjonowania jednostki w poszczególnych obszarach. Każdej umiejętności możesz przypisać wagi, dzięki którym określisz poziom skomplikowania danej czynności. Dzięki określeniu wag…
Read More
Nadszedł kryzys, i co teraz?

Nadszedł kryzys, i co teraz?

W przedsiębiorstwach zaczyna być odczuwalna sytuacja związana z epidemią panującą obecnie na całym świecie. Kryzys cywilizacyjno-gospodarczy powoduje uczucie destabilizacji w firmach. Pracownicy nierzadko zmuszeni są do pozostania w domach, aby opiekować się dziećmi, ponieważ zagrożenie epidemiologiczne wymusiło na władzach państwa podjęcie decyzji o zamknięciu placówek oświatowych. Niektórych z pracowników obowiązuje przymusowa kwarantanna ze względu na podejrzenie zakażeniem. Natomiast osoby zarządzające zasobami ludzkimi mierzą się teraz z wyzwaniami, które pozwolą utrzymać ciągłość procesów pomimo trudnej sytuacji.  W każdej firmie jest pracownik, a nawet pracownicy, którzy są nie do zastąpienia. Specjaliści w swoich obszarach, eksperci którzy mogą przekazywać wiedzę nowym pracownikom. Skąd wiemy, że ich umiejętności są nie do zastąpienia? Czy są to rzetelnie ocenione kompetencje, czy jedynie nasze przekonanie, że „Nowak jest nie do zastąpienia”, ponieważ jest kulturalny, serdeczny i dobrze…
Read More
Excel tak, ale…

Excel tak, ale…

   Według badania „Narzędziowa strefa controlingu w Polsce” arkusz kalkulacyjny Excel jest nadal dominującym narzędziem w takich dziedzinach jak: analiza finansowa (82%), budżetowanie (85%) czy raportowanie (77%). W zależności od potrzeb wystarczalność Excela jest na poziomie 3-50%. Praktyka pokazuje, że Excel to narzędzie spełniające oczekiwania przy niezbyt złożonej strukturze firmy lub pracy jednostanowiskowej. Najwięcej ograniczeń wynikających ze stosowania arkuszy kalkulacyjnych pojawia się w takich obszarach jak kontrola uprawnień pracowników, automatyzacja raportowania, praca z wieloma wersjami dokumentu, praca w czasie rzeczywistym oraz pobieranie danych z systemów IT. Dodatkowo przy wprowadzaniu arkusza kalkulacyjnego jako podstawowego narzędzia pracy analitycznej kluczową rolę odgrywają kompetencje związane z obsługą arkuszy kalkulacyjnych, oraz znajomość procedur związanych z ochroną danych osobowych firmy. Matryca Kompetencji SkillBox wychodzi naprzeciw wyzwaniom organizacyjnym w wymienionych obszarach. Intuicyjny interfejs użytkownika, ograniczenie uprawnień, raporty…
Read More
Wyzwania działów BHP w zarządzaniu dokumentami i zasobami ludzkimi

Wyzwania działów BHP w zarządzaniu dokumentami i zasobami ludzkimi

   Bezpieczeństwo pracy w firmie jest kluczowe zarówno dla prawidłowego funkcjonowania organizacji jak i samego pracownika. Odpowiedni poziom działań pozwoli zabezpieczyć pracowników jak i również utrzymać bezpieczeństwo warunków pracy.  Wiele firm tworzy dedykowane stanowisko dla osoby nadzorującej dziedzinę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zadaniem inspektorów BHP jest między innymi opracowywanie i zarządzanie w firmie dokumentacją związaną z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy czy również przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP nowozatrudnionym i aktualnym pracownikom, a także prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentów związanych z bezpieczeństwem pracy. Zarówno pracownik, inspektor i pracodawca są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP w firmie. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez regularne przeprowadzanie audytów, a inspektor do nadzorowania bezpieczeństwa pracy i pracowników oraz do nadzorowania badań lekarskich i BHP pracowników. Inspektor…
Read More
Nadszedł czas, że masz czas

Nadszedł czas, że masz czas

Pewnie znane są Tobie narzędzia takie jak Matryca Eisenhowera. Prosty model grupujący zadania w cztery kategorie:  - Ważne - Pilne, - Ważne - Niepilne, - Nieważne - Pilne, - Nieważne - Niepilne.   Spośród 4 ćwiartek w szczególności chcielibyśmy Twoją uwagę skierować na jedną z nich. Znajdują się w niej zadania strategiczne. Jest to tak zwana  ćwiartka diamentowa. Składa się ona z zadań ważnych i niepilnych, na które nie zawsze wystarcza czasu. Do takich zadań należą między innymi: - rozwój pracowników z potencjałem, - określenie planów rozwojowych, - rewizja dokumentacji pracowniczej - zarządzanie kluczowymi kompetencjami Okoliczności dały nam w prezencie trochę wolnego czasu. Tak, tak. Myślimy o panującej epidemii…  Czas ten przyda się zarówno na refleksję, jak i na działanie. To dobry moment, żeby sięgnąć do “diamentowych” zadań. Jeśli jeszcze ich…
Read More
Nadszedł kryzys, co dalej?

Nadszedł kryzys, co dalej?

     Odczucia związane z określeniem kryzys zazwyczaj kojarzą się negatywnie, a w efekcie towarzyszy nam naturalny opór. Termin kryzys wywodzi się z języka greckiego i oznacza „punkt zwrotny”. Faktycznie, zdarza się, że jesteśmy uczestnikami często wymuszonej i niekorzystnej zmiany. Sytuacja kryzysowa może nieść za sobą wiele konsekwencji takich jak: finansowa szkoda dla przedsiębiorców i pracowników, zachwianie pracowniczych wartości i ich wewnętrznych przekonań o sobie oraz o organizacji. Zagrożona może zostać reputacja a nawet wiarygodności firmy. Okoliczności związane z kryzysem mogą wymuszać na nas szybsze decyzje czy działania prowadzące do rozwoju.     Jednym ze sposobów zarządzania jest korzystanie z wartości na których opiera się organizacja, czyli dotyczących wszystkich pracowników. W sytuacji, gdy większość pracowników jest zmuszona pozostać w domach, pracować w formie home-office, nastaje czas by dać szansę nowym rozwiązaniom…
Read More
Jak ocenić pracownika i się nie pomylić?

Jak ocenić pracownika i się nie pomylić?

Każdy pracownik jest inny. Warto kontrolować poziom efektywności i kwalifikacji, ale należy też mieć na uwadze zachowanie danej osoby. Zebrane dane dostarczają cennych informacji, które pomagają podjąć decyzję o szkoleniach czy zmianie obowiązków pracownika.  Im lepiej przełożony zna swój zespół, tym łatwiej jest mu dokonać właściwej oceny. Żyjemy w czasach, w których subiektywny pogląd leadera można uzupełnić o nowoczesne narzędzia. Jak ocenić pracownika i się nie pomylić? Ocena pracownika – jak jej dokonać? Sposobów jest kilka i warto użyć więcej niż jednej opcji. Dzięki temu ocena pracownika będzie wykonana sprawiedliwie, z należytą starannością, co pozwoli właściwie zadecydować odnośnie przyszłości naszego biznesu. Każdy kierownik ma swoje preferencje co do wyboru metody. Ulubione rozwiązanie można uzupełnić o inne, które utwierdzi przełożonego w przekonaniu, że ocenił pracownika dobrze lub pozwoli zastanowić się nad…
Read More
Zarządzanie zasobami ludzkimi – czym jest ZZL?

Zarządzanie zasobami ludzkimi – czym jest ZZL?

Dynamiczny rynek pracy i konkurencyjność firm generują potrzebę stałego rozwoju przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tą sytuacją jest świadome zarządzanie zasobami ludzkimi. Czym jest ZZL?  Termin ZZL budzi różne odczucia. Zarządzanie zasobami ludzkimi nie oznacza, że zasobem są ludzie, lecz ich wiedza i umiejętności. To one mają wpływ na wartość firmy. Odpowiednia strategia i metody kierowania sprawiają, że pracownicy stanowią kapitał w organizacji.   Jaka jest istota ZZL?  Istota zarządzania zasobami ludzkimi może zostać zdefiniowana jako dążenie do poprawy lub utrzymanie efektywności siły pracowniczej. ZZL określa m.in. cele, jakie powinna stawiać przed sobą dana organizacja.  Oprócz wspomnianej wiedzy i umiejętności, na zasoby ludzkie składa się także doświadczenie oraz postawy zatrudnionych osób. Te ostatnie mówią np. o zaangażowaniu pracownika. W zależności od charakteru prowadzonej działalności kluczowymi będą kompetencje twarde lub…
Read More
Sukcesja – dlaczego jest tak istotna?

Sukcesja – dlaczego jest tak istotna?

Sukcesja w przedsiębiorstwie to proces przekazywania kluczowych stanowisk, w przypadku zaplanowanego, ale również nagłego odejścia pracownika z firmy, np. w związku z przejściem na emeryturę lub z przyczyn losowych. Proces sukcesji jak każde działanie powinien być dobrze zaplanowany, ponieważ nieodpowiednie przygotowanie może okazać się destrukcyjne dla przyszłości organizacji. Wyobraźmy sobie sytuację, w której główny dyrektor jednego z oddziałów z przyczyn niezależnych w trybie natychmiastowym zmuszony jest w krótkim czasie opuścić swoje stanowisko i wyjechać za granicę, tym samym zakończyć współpracę z przedsiębiorstwem. Jest osobą decyzyjną i odpowiedzialną za osiągnięcia całego oddziału, z dużym doświadczeniem i stażem pracy w firmie oraz doskonale zna strukturę organizacyjną i cele strategiczne firmy. Nagła sytuacja sprawia, że należy wyłonić następcę lub przeprowadzić proces rekrutacji na stanowisko. Warto więc zadbać o odpowiednio wcześniejsze przystąpienie do przygotowania…
Read More
Analiza potrzeb szkoleniowych jako fundament prawidłowego procesu szkoleniowego

Analiza potrzeb szkoleniowych jako fundament prawidłowego procesu szkoleniowego

Rozwój pracowników w firmie jest istotny z punktu widzenia organizacji jak i samego pracownika. Wykwalifikowana i doświadczona kadra stanowi cenny kapitał dla organizacji, bywa również źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Prawidłową realizację procesu należy rozpocząć od przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych. Analiza ta powinna wynikać z potrzeb biznesowych organizacji. Kluczem do sukcesu podczas planowania szkoleń jest aby zaspokojenie tej potrzeby było spójne z zainteresowaniami pracowników, którzy nabytą na szkoleniach wiedzę wykorzystają w pracy. Dlatego warto rozważyć możliwość bezpośredniego zgłaszania się pracowników na szkolenia, a nie wyłącznie delegowanie ich przez przełożonego. Zwiększa to zasadniczo motywację wewnętrzną pracownika, czyli najbardziej pożądaną z punktu widzenia teorii motywacji. Wartością dodaną z realizacji szkoleń w powyższy sposób jest również budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy, tzw. employer branding. Potrzeba szkoleniowa może wynikać również z luk kompetencyjnych.…
Read More