Baza wiedzy

Zaplanuj Ścieżkę Rozwoju z Matrycą Kompetencji

Planowanie ścieżek rozwoju  pracowników jest kluczowym procesem zarządzania kompetencjami pracowniczymi. Celem planowania ścieżek rozwoju jest zaspokojenie potrzeb organizacji, w taki sposób aby odpowiadały oczekiwaniom zarówno pracownika jak i przedsiębiorstwa , zgodnie z planem rozwojowym firmy oraz jej strategią.Trafne i odpowiednie opracowanie planu rozwoju przynosi korzyści w postaci wyższych kwalifikacji pracowników i ich większej satysfakcji z wykonywanej pracy, co przekłada się na zwiększenie efektywności i wydajności dając organizacji lepsze wyniki.Kolejną korzyścią wynikającą ze definiowania ścieżek rozwoju jest bezpośrednie oddziaływanie na motywację pracowników do podnoszenia kwalifikacji i poszerzania swojej wiedzy. Jest to szczególnie istotne dla pracowników z pokolenia Y i Z, gdzie jednym z głównych motywatorów jest chęć rozwoju osobistego. Pracownicy oczekują od swojego pracodawcy określenia jakie kompetencje będą rozwijane, jaka jest planowana ścieżka awansu dla danego stanowiska.Matryca Kompetencji jest nowoczesnym i…
Read More
Co to jest Matryca Kompetencji?

Co to jest Matryca Kompetencji?

Największym kapitałem w organizacji jest kapitał ludzki. Pracownicy dzięki swoim kompetencjom i dzięki swojej wiedzy wnoszą mierzalne korzyści dla firmy. Kompetentna kadra pracownicza pozwala osiągać zamierzone cele oraz wpływa na rozwój przedsiębiorstwa. Zarządzanie kapitałem ludzkim to jeden z kluczowych elementów zarządzania organizacją. Do jego pomiarów służą między innymi ilościowe i jakościowe wskaźniki. Jak z kolei określać wartości poszczególnych jednostek, czyli pracowników? Matryca Kompetencji SkillBox to nowoczesny i intuicyjny system, który pozwala oceniać kompetencje pracownicze w ramach całej firmy. Widok główny matrycy jest odwzorowaniem tradycyjnych matryc prowadzonych w arkuszach Excelowych. W matrycy znajduje się zbiór przypiętych do niej czynności, uporządkowanych według zdefiniowanych klasyfikacji. Klasyfikacje na matrycy służyć mogą do uporządkowania czynności według jednostek organizacyjnych, obszarów, stanowisk czy konkretnych maszyn, na których umiejętności są wykonywane. Dzięki takiemu rozwiązaniu Matryca Kompetencji w czytelny sposób…
Read More