Korzyści

Wsparcie procesów personalnych
i biznesowych

Matryca Kompetencji SkillBox zapewnia możliwość powiązania danych z procesami takimi jak: adaptacja, awanse, premiowanie, planowanie rozwoju, sukcesja, derekrutacja. Informacje mogą być również wykorzystywane w Dziale Jakości – wsparcie przy auditach jakościowych oraz w Dziale BHP - usprawnienie procesu weryfikacji i aktualności szkoleń.

Bilans Kapitału Ludzkiego

Dzięki zwymiarowaniu poziomu umiejętności poprzez wagi, oraz standaryzacji ocen, otrzymujemy Bilans Kapitału Ludzkiego, który powinien być nierozłącznym elementem polityki personalnej – niczym Bilans Spółki dla finansów.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich kompetencji z całej firmy, intuicyjność i prosta obsługa powoduje, że zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie np. tworzenia ścieżek rozwoju, profili kompetencyjnych staje się bardzo szybkie. Pozwala to na oszczędność czasu, a tym samym pieniędzy.

Szybki i bezpieczny dostęp do danych

Przetwarzane dane spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Technologia webowa i szeroki zakres uprawnień powodują, że wskazane osoby posiadają dostęp wyłącznie do określonych informacji, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.