Poznaj SkillBox

Matryca Kompetencji SkillBox jest narzędziem HR pozwalającym z jednej strony – określić zdolności pracownicze w kontekście ich mobilności i specjalizacji, a z drugiej – zdefiniować potencjał obszaru produkcji. Osoba oceniająca dokonuje oceny umiejętności wykonywania zdefiniowanych czynności, zgodnie ze sposobem postępowania w niniejszej instrukcji. Aplikacja wyposażona jest w mechanizm automatycznych powiadomień mailowych, wspomagający organizację procesu oddelegowań i zastępstw. Dostęp do aplikacji zrealizowany jest w oparciu o login i hasło użytkownika do systemu Windows, tak aby nie było konieczne ponowne logowanie się.

Moduł oceny kompetencji

 • szybka ocena pracownika lub grup pracowniczych z poszczególnych kluczowych kompetencji
 • pełna historia ocen, wraz z informacją kto i gdzie ich dokonał
 • przejrzysta skala ocen dla wszystkich kompetencji
 • informacja zwrotna w formie podsumowań dla pracownika o otrzymanych i planowanych ocenach
 • informacja zarządcza dla przełożonego o potencjale obszaru
 • weryfikacja posiadania przez pracowników wymaganych uprawnień i szkoleń na/dla poszczególnych kompetencjach
 • możliwość przypisania tej samej kompetencji do różnych obszarów (jednostek organizacyjnych) w których ona występuje, co pozwala na wymianę i rozwój pracowników pomiędzy obszarami w firmie

Moduł planowania rozwoju

 • możliwość określania ścieżki rozwoju dla pracownika lub grup pracowniczych
 • możliwość wskazania dat dla poszczególnych poziomów oceny danych kluczowych kompetencji
 • jasne kryteria dotyczące rozwoju pracowników
 • wsparcie w systemie rozwoju i awansów
 • dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji kadrowych

Moduł szkoleń i uprawnień

 • rejestr szkoleń i uprawnień oparty na datach,powiązanie kompetencji z wymaganym uprawnieniem lub szkoleniem
 • Ostrzeganie w zakresie aktualności posiadanych szkoleń i uprawnień
 • Informowanie pracownika i przełożonego o kończącym sie terminie danego szkolenia lub uprawnienia (np. BHP)

Moduł raportów i dashboard

 • prezentacja liczbowa i graficzna kluczowych wskaźników
 • raport potencjału pracowniczego
 • raport potencjału obszaru
 • wskaźnik realizacji planów rozwojowych
 • wskaźnik rozwoju pracowniczego
 • wskaźnik rozwoju obszaru
 • wsparcie podczas auditów jakościowych w zakresie kto i kiedy nabył określone kompetencje oraz jaki ma przewidziany plan rozwoju

Moduł oddelegowań

 • możliwość szybkiego wyszukania osób posiadających określone kompetencje w ramach własnego zespołu lub w skali całej firmy, celem ustanowienia zastępstwa
 • elektroniczny obieg wniosku o oddelegowanie
 • możliwość rejestracji zdobytych kompetencji podczas oddelegowania
 • informacje o pracach poza obszarem macierzystym pracownikach

Moduł KPI

 • możliwość określenia celów rozwojowych na poszczególnych kompetencjach
 • rozliczanie wyznaczonych celów rozwojowych
 • możliwość kaskadowania celów w ramach podległego zespołu
 • możliwość powiązania wskaźników z systemem premiowym

Moduł automatycznych mailingów

 • automatyczne przypominanie o zdefiniowanych zdarzeniach opartych na datach, np.
 • kończące się uprawnienia/szkolenia
 • upływająca data podniesienia poziomu kompetencji
 • kończące się oddelegowanie
 • wniosek o przydelegowanie pracownika itp.
 • możliwość samodzielnego zarządzania treścią i terminami wysyłki maili: zarządzania treścią
 • powiązanie kompetencji z wymaganym uprawnieniem lub szkoleniem

Moduł administracyjny

 • zarządzanie kompetencjami – wprowadzanie nowych lub archiwizacja dotychczasowych
 • możliwość określenia i przypisania wag dla poszczególnych kompetencji, definiujących poziom ich trudności i ważności z punktu widzenia organizacji
 • zarządzanie dostępami i uprawnieniami dla użytkowników
 • zarządzanie słownikami – np. skalą cen, klasyfikacjami kompetencji, strukturą organizacyjną