Jak działamy

Analiza przedwdrożeniowa

Prace consultingowe

Wdrożenie

Wsparcie użytkowników

Obsługa powdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa

 • analiza stanu obecnego
 • opracowanie projektu funkcjonalnego
 • określenie ról systemowych i podstawowych słowników

Prace consultingowe

 • wypracowanie standardów opisu kompetencji – m.in. poziomu szczegółowości
 • sesje warsztatowe wypracowujące kompetencje i umiejętności w poszczególnych obszarach
 • kalibracja – m.in. ujednolicenie nazewnictwa i słowników w ramach całej firmy, wypracowanie skali ocen, raportów

Wdrożenie

 • personalizacja narzędzia
 • połączenie z systemem kadrowo-płacowym
 • testowanie aplikacji

Wsparcie użytkowników

 • nadanie uprawnień
 • szkolenie administratora i kluczowych użytkowników
 • asysta przy rozruchu systemu

Obsługa powdrożeniowa

 • całodobowy system Helpdesk
 • dostęp do aktualizacji i wersji rozwojowych Matrycy Kompetencji SkillBox