Profesjonalne wsparcie w obszarze budowania polityki personalnej
w Twojej firmie

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, firma KDR Solutions Sp. z o.o. oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych, w szczególności danych osobowych, które gromadzone są w dostarczanych i hostowanych systemach. Wymogi nałożone na administratorów danych osobowych, zgodnie z §3 ust.1 przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), określają sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.

Jako firma tworząca systemy przetwarzające dane osobowe, dbamy o zgodność naszych produktów z wymaganiami prawa polskiego, tak by dane klientów KDR Solutions Sp. z o.o. były bezpieczne.

Aby zapewnić politykę bezpieczeństwa zgodną z normami GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) wewnętrzna struktura firmy KDR Solutions Sp. z o.o. oraz infrastruktura techniczna na każdym etapie tworzenia, funkcjonowania i serwisu spełnia szereg wymagań:

1. Pracownicy KDR Solutions Sp. z o.o. nieustannie podnoszą kwalifikacje w zakresie ochrony danych osobowych, zaznajamiając się z nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz wymaganiami prawnymi.
2. Konstrukcja systemów KDR Solutions Sp. z o.o. pozwala w precyzyjny sposób zróżnicować uprawnienia poszczególnych użytkowników i skutecznie wpłynąć na selekcjonowanie dostępu do danych.
3. Systemy posiadają funkcje monitorowania i rejestracji zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych oraz wiele innych mechanizmów zabezpieczających dane osobowe Państwa pracowników przed niepowołanym odczytem lub kopiowaniem.
4. Precyzyjna i przejrzysta Polityka Bezpieczeństwa wdrożona w wewnętrzne struktury KDR Solutions Sp. z o.o., pozwala utrzymać bezpieczeństwo danych na wysokim poziomie.

Procedury obsługi serwisowej naszych rozwiązań zostały opracowane w bezpieczny sposób. Długoletnie doświadczenie oraz szereg instrukcji i wytycznych odnoszących się do projektowania naszych systemów informatycznych daje gwarancje, iż każdy kolejny nasz system oferuje równie bezpieczny model ochrony danych.

Tematyka związana z ochroną oraz przetwarzaniem danych osobowych jest podłożem wielu pytań i niejasności, dlatego zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.