Poznaj SkillBox

strzałka

Poznaj SkillBox

Matryca Kompetencji SkillBox to kompleksowe narzędzie informatyczne
wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi.

Elastyczna i intuicyjna platforma do zarządzania kompetencjami pozwoli na:

System SkillBox zapewnia:

Sprawdź jakimi funkcjonalnościami wyróżniają się poszczególne moduły i wybierz odpowiednie dla Twoich potrzeb wsparcie
w zarządzaniu zasobami ludzkimi:

Matryca Umiejętności

Matryce Kwalifikacji

System Ocen Okresowych

Alerty i dokumenty

Raporty

Mój SkillBox

KPI

Aplikacja mobilna

Moduł: Matryca Umiejętności

Moduł: Matryce Kwalifikacji (Uprawnienia, Szkolenia, Badania lekarskie, Szkolenia BHP)

Moduł: System Ocen Okresowych z Matrycą Kompetencji

Moduł: Alerty i Dokumenty

Moduł: Raporty

Moduł: Mój SkillBox

Moduł: KPI - minimalna obsada pracownicza

Aplikacja mobilna

Skorzystaj z 30-dniowej wersji demonstracyjnej systemu SkillBox Matryca Kompetencji
 i sprawdź, jak sprawnie i kompleksowo zarządzać zasobami ludzkimi i kluczowymi kompetencjami biznesu.