Poznaj SkillBox

strzałka

Poznaj SkillBox

Matryca Kompetencji SkillBox to kompleksowe narzędzie informatyczne
wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi.

Elastyczna i intuicyjna platforma do zarządzania kompetencjami pozwoli na:

Dodatkowo system SkillBox zapewnia:

Sprawdź jakimi funkcjonalnościami wyróżniają się poszczególne moduły i wybierz odpowiednie dla Twoich potrzeb wsparcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi:

Moduł oceny kompetencji

Moduł planowania rozwoju

Moduł ocen okresowych

Moduł KPI

Moduł kwalifikacji pracowniczych

Moduł dokumentów i alertów

Moduł Mój SkillBox

Moduł oddelegowań i zastępstw

Moduł raportów i dashboard

Moduł administracyjny

Skorzystaj z 30-dniowej wersji demonstracyjnej systemu SkillBox Matryca Kompetencji
 i sprawdź, jak sprawnie i kompleksowo zarządzać zasobami ludzkimi i kluczowymi kompetencjami biznesu.