Jak działamy

strzałka

Jak działamy

Sprawdź jak przebiega proces wdrożenia systemu SkillBox:

Analiza przedwdrożeniowa

Prace consultingowe

Wdrożenie

Wsparcie użytkowników

Obsługa powdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa

Zanim rozpoczną się prace przy wdrożeniu systemu przeprowadzamy analizę stanu obecnego. Po analizie przystępujemy do opracowania projektu funkcjonalnego oraz określamy role systemowe i podstawowe słowniki.

Prace konsultingowe

Podczas wdrożenia oferujemy warsztaty, podczas których wypracowujemy kompetencje i umiejętności w poszczególnych obszarach oraz określamy standardy opisu kompetencji, które zawierają między innymi poziom ich szczegółowości. Dokonujemy również kalibracji, czyli ujednolicenia nazewnictwa i słowników w ramach całej firmy oraz wypracowujemy odpowiednią skalę ocen.

Wdrożenie

W trakcie wdrożenia następuje personalizacja systemu zgodnie z założeniami projektu funkcjonalnego. Na życzenie klienta łączymy narzędzie z systemem kadrowo-płacowym, dzięki czemu dane pracownicze są pobierane do SkillBoxa automatycznie. Zapewniamy również nadzór w postaci testowania aplikacji.

Wsparcie użytkowników

W trakcie wdrażania systemu wspieramy użytkowników poprzez szkolenie administratorów oraz kluczowych użytkowników systemu. Jesteśmy obecni podczas rozruchu systemu, gdzie pomagamy w pierwszych konfiguracjach administracyjnych.

Obsługa powdrożeniowa

Po wdrożeniu systemu dla użytkowników dostępny jest system HelpDesk, w którym nasi konsultanci pomagają w obsłudze systemu. Dodatkowo oferujemy dostęp do aktualizacji i wersji rozwojowych Matrycy Kompetencji SkillBox.