Wyzwania działów BHP w zarządzaniu dokumentami i zasobami ludzkimi

Wyzwania działów BHP w zarządzaniu dokumentami i zasobami ludzkimi

   Bezpieczeństwo pracy w firmie jest kluczowe zarówno dla prawidłowego funkcjonowania organizacji jak i samego pracownika. Odpowiedni poziom działań pozwoli zabezpieczyć pracowników jak i również utrzymać bezpieczeństwo warunków pracy.  Wiele firm tworzy dedykowane stanowisko dla osoby nadzorującej dziedzinę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zadaniem inspektorów BHP jest między innymi opracowywanie i zarządzanie w firmie dokumentacją związaną z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy czy również przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP nowozatrudnionym i aktualnym pracownikom, a także prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentów związanych z bezpieczeństwem pracy. Zarówno pracownik, inspektor i pracodawca są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP w firmie. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez regularne przeprowadzanie audytów, a inspektor do nadzorowania bezpieczeństwa pracy i pracowników oraz do nadzorowania badań lekarskich i BHP pracowników. Inspektor…
Read More