opinia13

SkillBox zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych i spełnia wymogi RODO.
Read More

opinia12

SkillBox łączy określone kompetencje z wymaganymi szkoleniami i uprawnieniami, dzięki czemu zarządzanie tym obszarem przebiega bardzo sprawnie.
Read More

opinia11

SkillBox ułatwia nam utrzymać wysokie wymagania jakościowe oraz wspiera nas podczas audytów wewnętrznych, zewnętrznych oraz klienckich.
Read More

opinia10

Matryca kompetencji jest nieocenionym źródłem wiedzy o wąskich gardłach w firmie, niedoborach pracowniczych na kluczowych czynnościach.
Read More

opinia9

Dzięki temu, że SkillBox działa w różnych językach przygotowujemy się do wdrożenia jej we wszystkich naszych oddziałach na świecie.
Read More

opinia8

Szybka ocena kompetencji pracowników lub całego działu na danych czynnościach.
Read More

opinia7

Wdrożenie Matrycy usprawniło nam proces zastępstw i oddelegowań. Przełożeni szybko i łatwo wyszukują osoby o określonych kompetencjach w skali całej firmy.
Read More

opinia6

Dzięki funkcjonalnościom Matrycy nasi pracownicy są automatycznie powiadamiani o kończących się terminach szkoleń.
Read More

opinia5

SkillBox łączy się z systemem kadrowo-płacowym i pobiera aktualne dane, dzięki czemu posiadamy m.in. bieżące informacje o nowo przyjmowanych osobach, kończących się terminach szkoleń, badań lub umów.
Read More

opinia4

Matryca pomaga zapewnić płynność i ciągłość działania na wypadek odejścia kluczowych pracowników.
Read More