opinia10

Matryca kompetencji jest nieocenionym źródłem wiedzy o wąskich gardłach w firmie, niedoborach pracowniczych na kluczowych czynnościach.