opinia2

Dzięki wdrożeniu Matrycy w naszej firmie po raz pierwszy otrzymaliśmy w wyniku przeprowadzonego auditu ocenę pozytywną.