opinia4

Matryca pomaga zapewnić płynność i ciągłość działania na wypadek odejścia kluczowych pracowników.