opinia7

Wdrożenie Matrycy usprawniło nam proces zastępstw i oddelegowań. Przełożeni szybko i łatwo wyszukują osoby o określonych kompetencjach w skali całej firmy.