Zarządzaj w prosty sposób
umiejętnościami swojego zespołu.

Dowiedz się jaki potencjał mają pracownicy, zdefiniuj luki kompetencyjne, wyznacz ścieżki rozwoju swojego zespołu.

Wypróbuj za darmo

Dla kogo jest nasz system
i co zyskasz wprowadzając go
do swojej firmy?

SkillBox to kompleksowy Bilans Kapitału Ludzkiego, z którym zadbasz o przewagę konkurencyjną swojego przedsiębiorstwa.
Skillbox jest dedykowany dla wszystkich firm, które chcą usprawnić proces rozwoju pracowników. Wdrażając narzędzie zyskujesz jeden standard oceny pracownika, szybkie raportowanie dotyczące potencjału pracowników w organizacji, automatyzację procesów związanych z zarządzaniem szkoleniami w Twojej Firmie.

Dotychczas korzystaliśmy z matrycy w formie arkusza kalkulacyjnego, który sukcesywnie rozwijaliśmy zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. Naszym nadrzędnym celem było utrzymanie przejrzystości i intuicyjnej obsługi, dlatego rosnące oczekiwania wobec funkcjonalności narzędzia skłoniły nas do zastąpienia arkusza kalkulacyjnego dedykowanym oprogramowaniem – Matrycą Kompetencji SkillBox.

Karol Kubiak Solaris Bus&Coach
Ocena pracownika
Plan rozwoju pracownika
Mapowanie kompetencji
Raporty
Zarządzanie dokumentacją firmy
System powiadomień
Definiowanie luk i przerostów kompetencji
Tworzenie symulacji

Dla przełożonych

 • Ocena umiejętności i kompetencji pracowników oraz planowanie ich rozwoju
 • Wizualizacja stopnia spełnienia oczekiwań wobec pracowników np. w ramach stanowiska
 • Kompleksowa informacja o potencjale zespołu
 • Automatyczna weryfikacja aktualności kwalifikacji pracowników
 • Wyznaczanie celów pracownikom wraz z możliwością ich rozliczania
 • Rejestracja zdarzeń będących wsparciem w obiektywnej ocenie okresowej
 • Planowanie budżetów szkoleniowych swojego obszaru oraz ich realizacja
 • Wsparcie w dystrybucji dokumentacji firmowej
 • Wielowymiarowe raporty wspierające w procesie decyzyjnym

Dla działu hr

 • Automatyzacja i standaryzacja procesów związanych z oceną i rozwojem pracownika
 • Możliwość zarządzania danymi o ocenie umiejętności i kompetencji pracownika dla całej organizacji
 • Obiektywne dane wspierające podczas decyzji personalnych
 • Weryfikacja aktualności kwalifikacji pracowników
 • Koordynacja procesu budżetowania szkoleń i ich realizacji
 • Koordynacja procesu Oceny Okresowej Pracowników
 • Wsparcie w dystrybucji dokumentacji firmowej
 • Możliwość generowania raportów dla całej organizacji

Dla działu jakości

 • Wsparcie podczas audytów np. IATF, ISO
 • Szybki dostęp do informacji dotyczących umiejętności poszczególnych zespołów
 • Monitorowanie stopnia zapoznania się z wymaganą dokumentacją
 • Możliwość wysyłania szybkich powiadomień do pracowników np. o reklamacji Klienta
 • Planowanie ścieżek szkoleń

Dla pracowników

 • Pogląd ocenionych umiejętności
 • Możliwość zaproponowania oceny, zarejestrowania zdarzenia w systemie
 • Informacja zwrotna dotycząca oczekiwań wobec pracownika np. w ramach zajmowanego stanowiska
 • Podgląd lub możliwość wypełnienia Okresowej Oceny Rocznej
 • Dostęp do zarejestrowanych kwalifikacji (uprawnień, szkoleń)
 • Możliwość zapisania się na szkolenie
 • Wgląd do dokumentacji firmowej

Dlaczego warto
wybrać nasz system?

Szczególną wartością jest dla mnie logika systemu oraz niezależność administratora. We wdrożonych dotychczas modułach nabyłam w relatywnie krótkim czasie umiejętności umożliwiające samodzielne odpowiadanie na potrzeby menadżerów i dokonywanie zmian.

Katarzyna Grygiel Jost Polska Sp. z o.o.
Microsoft Office Excel
Arkusz xls sprawdzi się w mniejszych organizacjach lub np. gdy matrycą objęte są tylko wybrane działy w firmie.
Wielodostępowość
Ograniczony dostęp
Wspólny standard danych
Kilka niezależnych plików
Historia zmian
Brak możliwości śledzenia zmian
Wielomodułowość
Najczęściej jeden plik dotyczy jednego procesu
Raportowanie
Proste raporty
Bezpieczeństwo danych
Właściciel pliku samodzielnie dba o jego zabezpieczenie
Zarządzanie danymi
Pliki zarządzane są przez różne osoby
Automatyzacja procesów
Dostęp do danych dla pracowników
Automatyczne powiadomienia mailowe
SkillBox Matryca Kompetencji
System sprawdzi się, gdy matrycą umiejętności jest objętych kilka/kilkanaście obszarów w firmie, dostęp do systemu ma wielu pracowników jednocześnie.
Wielodostępowość
Wielodostępowość
Wspólny standard danych
Jeden standard danych
Historia zmian
Historia zapisywana na bieżąco
Wielomodułowość
Możliwość połączenia kilku procesów w jednym widoku
Raportowanie
Raporty z wbudowaną logiką interpretacji danych
Bezpieczeństwo danych
Mechanizm logowania oparty na autentykacji oraz widoki zależne od uprawnień
Zarządzanie danymi
System zarządzany jest przez administratora
Automatyzacja procesów
Tak – w zależności od wybranych modułów
Dostęp do danych dla pracowników
Mój SkillBox – panel pracownika
Automatyczne powiadomienia mailowe
Możliwość personalizacji powiadomień do wybranych grup pracowników

Matryca skrojona na Twoje potrzeby! Wypróbuj SkillBox

Skontaktuj się z doradcą SkillBox
background

Wypróbuj wersję online
naszego rozwiązania

Wypróbuj wersję demo przez 21 dni bez zobowiązań.

Wypróbuj darmowe demo

Zapewniamy wsparcie merytoryczne
na każdym etapie współpracy

Prowadzimy consulting, profesjonalne doradztwo biznesowe z zakresu HR

Podczas wdrożenia dużą uwagę poświęcamy Twoim potrzebom – definiujemy procesu i potrzeby biznesowe. Na tym etapie powstają założenia funkcjonalne, mapy procesów oraz założenia dotyczące integracji z systemem kadrowo-płacowym.

Analiza potrzeb

Wspieramy naszych Klientów w optymalizacji procesów związanych z rozwojem pracownika. Wspomagamy w wypracowaniu modeli kompetencyjnych zarówno w zakresie kompetencji twardych jak i miękkich.

Prace consultingowe

Etap ten zawiera wszelkie prace informatyczne związane z implementacją dodatkowych założeń, instalacją aplikacji, połączeniem z systemem kadrowo-płacowym oraz parametryzacją systemu zgodnie z potrzebami Klienta.

Wdrożenie

Etap ten zakłada w pierwszej kolejności uruchomienie testowe aplikacji często w oparciu o wybraną grupę użytkowników, okres stabilizacji i start właściwy systemu. Zapewniamy szkolenia dla administratora systemu oraz jego kluczowych użytkowników.

Uruchomienie

Podczas wieloletniej pracy nad matrycami umiejętności oraz systemem ocen okresowych wypracowaliśmy standardy, które w sprawny sposób pozwolą przejść Twojej organizacji przez proces wdrażania oceny pracownika.

background

Działasz w branży automotive?
Sprawdź, dlaczego SkillBox jest dla Ciebie

Opinie użytkowników są naszą najlepszą wizytówką
Katarzyna GrygielKierownik działu personalnego / HR Manager

Dla naszej organizacji w Polsce poszukiwaliśmy systemu, który będzie wspierać nas w realizacji kilku procesów personalnych. Mamy za sobą aktualnie wdrożenie części systemu – matrycy umiejętności, profili umiejętności, matrycy BHP, badań lekarskich oraz raportów.

Najbardziej wymagającą częścią wdrożenia była dotychczas praca nad umiejętnościami. Dla przełożonych to dobra okazja do aktualizacji prowadzonych dotąd matryc oraz analizy profili umiejętności w swoich obszarach.

Bezproblemowo powiązaliśmy Skillbox z naszym systemem kadrowym.

Szczególną wartością jest dla mnie logika systemu oraz niezależność administratora. We wdrożonych dotychczas modułach nabyłam w relatywnie krótkim czasie umiejętności umożliwiające samodzielne odpowiadanie na potrzeby menadżerów i dokonywanie zmian.

Bardzo cenię szybki i skuteczny kontakt z opiekunem KDR zarówno bezpośrednio w czasie prac wdrożeniowych jak i w bieżącej pracy. Ważne jest dla mnie też zrozumienie potrzeb klienta realizowane poprzez rozwój całego systemu jak i możliwość tworzenia rozwiązań dedykowanych konkretnemu klientowi.

Przed nami zbieranie doświadczeń w bieżącej pracy z wszystkimi funkcjonalnościami systemu oraz wdrożenie kolejnych modułów Skillboxa. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie, jestem o nie spokojna.

Arleta GmysKierownik ds. Zasobów Ludzkich i Administracji

Niniejszym potwierdzamy, iż od roku współpracujemy z firmą KDR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. W ramach współpracy został wdrożony system SkillBox w zakresie:

 • Systemu Ocen Okresowych
 • Matryc Umiejętności
 • Raportów

Docelowo wdrożenie będzie poszerzane o kolejne moduły. Współpracę z KDR Solutions oceniamy pozytywnie zarówno w aspekcie merytorycznym, wsparcia podczas wdrożenia systemu oraz obsługi helpdesk. Postrzegamy firmę KDR Solutions jako rzetelnego partnera w biznesie.

Patryk Kawa, Dariusz MichalakCzłonkowie Zarządu

Solaris Bus & Coach potwierdza, iż od 2020 roku współpracuje z firmą KDR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
W ramach współpracy wdrożone zostało rozwiązanie informatyczne z obszaru HR – system SkillBox Matryca Kompetencji, który wspiera naszą firmę w zakresie:

 • Matryc Umiejętności – oceniania i planowania rozwoju
 • Matryc Kwalifikacji – nadzoru nad terminowością kwalifikacji pracowniczych
 • Raportów – analizy rozwoju pracowników praz luk i przerostów kompetencyjnych
Dorota HynekHR Manager

Federal – Mogul Bimet S.A. (Grupa Tenneco) potwierdza, iż od 2018 roku współpracuje z firmą KDR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
W ramach współpracy wdrożone zostało rozwiązanie informatyczne z obszaru HR – system SkillBox Matryca Kompetencji, który wspiera naszą firmę w zakresie:

 • Matryc Umiejętności – oceniania umiejętności pracowników i planowania ich rozwoju

W ramach wdrożenia zespół doradczy KDR Solutions przeprowadził warsztaty consultingowe celem wypracowania polityki ocenienia umiejętności pracowników. Planowane jest wdrożenie kolejnych modułów, m.in. w zakresie:

 • Matryc Kwalifikacji,
 • Dokumentów i Alertów.

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.