Tarcza antykryzysowa – jak skutecznie skorzystać?

     Wprowadzenie tzw. tarczy antykryzysowej 1.0 i 2.0 wprowadza kilka rozwiązań dla przedsiębiorstw w celu ograniczenia skutków pandemii koronawirusa COVID-19. Każda forma pomocy związana jest z szeregiem regulacji, które muszą zostać spełnione aby przedsiębiorcy mogli z niej skorzystać. Zgodnie z informacjami zawartymi w oficjalnym serwisie Polskiego Funduszu Rozwoju jednym z rozwiązań dla sektora MŚP są subwencje finansowe, które mogą być bezzwrotne nawet w 75% pod warunkiem kontynuowania działalności i utrzymania poziomu średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od momentu udzielenia pożyczki. Duże przedsiębiorstwa również mogą otrzymać wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek, których część może być bezzwrotna.  

     Jako doświadczony partner biznesu i dostawca innowacyjnych rozwiązań informatycznych wiemy, z jaką odpowiedzialnością wiąże się tworzenie miejsc pracy, zapewnienie płynności finansowej, optymalizacja procesów oraz budowanie jakości usług i produktów.

     Kluczowym zasobem w każdej firmie jest zespół posiadający kluczowe kompetencje. To właśnie dzięki bilansowi kapitału ludzkiego można wywiązać się z odpowiedzialności za funkcjonowanie firmy na odpowiednim poziomie. W dobie pandemii jako przedsiębiorcy stajemy przed nieoczekiwanymi wyborami, m.in.co do optymalizacji zatrudnienia. Jak zatem skutecznie zastosować rozwiązania proponowane przez tarczę antykryzysową? W jaki sposób określić plan funkcjonowania przedsiębiorstwa?Jak w atmosferze kryzysu nadal rozwijać pracowników?

     Na te pytania odpowie bilansu kapitału ludzkiego dostępny w SkillBox Matryca Kompetencji. Dzięki możliwości tworzenia planów rozwoju, oceny kompetencji pracowników oraz tworzenia zastępstw na przejrzystych zasadach firma może zaplanować, w jaki sposób rozdysponować środki finansowe, by spełnić warunki proponowanej pomocy. W sytuacji, gdy mamy kompleksowe informacje o kluczowych kompetencjach w firmie, możemy ustalić priorytety finansowania poszczególnych działań. Dzięki raportom możemy dostrzec luki kompetencyjne, które w ciągu najbliższych 12 miesięcy mogłyby znacząco wpłynąć na funkcjonowanie firmy. Tym samym łatwiej jest zdecydować, które wspierane obszary przyniosą najwięcej korzyści.

     Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi podczas kryzysu udostępniamy wzór Matrycy Kompetencji SkillBox w bezpłatnym arkuszu kalkulacyjnym. 

Wypełnij krótki formularz aby otrzymać darmowy arkusz Excel Matrycy Kompetencji SkillBox!

Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz opracowany przez nasz zespół arkusz kalkulacyjny zawierający szablon Matrycy Kompetencji.

Jeśli wyślesz do nas wiadomość korzystając z formularza, administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie KDR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z dystrybucją materiałów marketingowych na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie wyraźnego działania, jakim jest przesłanie do nas korespondencji (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję lub do odwołania zgody, a po upływie tego okresu lub odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom powiązanym jako zleceniodawcy dla KDR Solutions Sp.z o.o. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, prawnicze oraz w razie takiej konieczności, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@kdrsolutions.pl lub pisemnie na ww.adres naszej siedziby. Decyzje dotyczące udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Sprawdź możliwości Matrycy Kompetencji SillBox korzystając z wersji demonstracyjnej systemu przez 21 dni za darmo.

Dodaj komentarz