SKILLBOX MATRYCA KOMPETENCJI

Rzeczowo o kompetencjach, kompleksowo o ludziach

Matryca Umiejętności

Szybka ocena kompetencji

Planowanie ścieżek rozwoju

Dashboard ze wskaźnikami

Wsparcie podczas auditów jakościowych

Zautomatyzowane narzędzie do zarządzania kompetencjami

110
Użytkowników
0
Wystawionych ocen
50 %
Zadowolonych klientów

Odkryj kapitał ludzki w swojej firmie

Partnerzy

Opinie klientów

Szef Działu IT
SkillBox zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych i spełnia wymogi RODO.
Specjalista ds. Szkoleń w Firmie Produkcyjnej
SkillBox łączy określone kompetencje z wymaganymi szkoleniami i uprawnieniami, dzięki czemu zarządzanie tym obszarem przebiega bardzo sprawnie.
Dyrektor ds. Jakości Firmy Produkcyjnej w branży automotive
SkillBox ułatwia nam utrzymać wysokie wymagania jakościowe oraz wspiera nas podczas audytów wewnętrznych, zewnętrznych oraz klienckich.
HR Manager w Firmie Produkcyjnej
Matryca kompetencji jest nieocenionym źródłem wiedzy o wąskich gardłach w firmie, niedoborach pracowniczych na kluczowych czynnościach.
Członek Zarządu Firmy Produkcyjnej zatrudniającej na świecie ponad 50 000 osób
Dzięki temu, że SkillBox działa w różnych językach przygotowujemy się do wdrożenia jej we wszystkich naszych oddziałach na świecie.
Kierownik Działu Produkcji
Szybka ocena kompetencji pracowników lub całego działu na danych czynnościach.
Dyrektor Produkcji Firmy zatrudniającej ponad 1500 osób
Wdrożenie Matrycy usprawniło nam proces zastępstw i oddelegowań. Przełożeni szybko i łatwo wyszukują osoby o określonych kompetencjach w skali całej firmy.
Kierownik działu BHP
Dzięki funkcjonalnościom Matrycy nasi pracownicy są automatycznie powiadamiani o kończących się terminach szkoleń.
Mistrz Produkcji
SkillBox łączy się z systemem kadrowo-płacowym i pobiera aktualne dane, dzięki czemu posiadamy m.in. bieżące informacje o nowo przyjmowanych osobach, kończących się terminach szkoleń, badań lub umów.
Specjalista ds. rekrutacji w Firmie Produkcyjnej
Matryca pomaga zapewnić płynność i ciągłość działania na wypadek odejścia kluczowych pracowników.