FAQ

strzałka

FAQ - najczęściej zadawane pytania

W celu uzyskania dostępu należy wypełnić formularz kontaktowy w zakładce “Zarejestruj się”. Po przeprowadzeniu prezentacji nasz konsultant przekaże dostęp do systemu, udostępniając login i hasło do wersji demonstracyjnej. Dostęp do wersji demonstracyjnej systemu obejmuje 21 dni i jest całkowicie bezpłatny.

Matryca Kompetencji SkillBox może działać niezależnie, jednak rekomendujemy połączenie z systemem kadrowo-płacowym. Integrujemy się z powszechnie stosowanymi systemami typu: Optima, Enova, Symfonia, TETA, SAP, Asseco. Jeśli posiadasz inny system, skontaktuj się z nami, a z pewnością znajdziemy rozwiązanie. Połączenie zapewnia automatyczną aktualizację bazy pracowników (nowozatrudnionych i zwolnionych), przypisanie do właściwej struktury organizacyjnej, informację o terminie umów, uprawnień i szkoleń, zawartych w systemie.

Tak. Podczas wdrożenia wielokrotnie spotykamy się, że w firmie funkcjonują analogiczne matryce w systemie MS Excel. Rekomendujemy również, żeby przed ich importem przeprowadzić kalibrację – tj. ujednolicenie nazewnictwa i słowników w ramach całej firmy. Import danych może być zrealizowany za pomocą plików wymiany w formacie csv, tekstowym lub dowolnym, przygotowanym przez Klienta.

Nasz zespół consultingowy podczas warsztatów i sesji moderowanych pomaga wypracować czynności i kompetencje oraz wszelkie niezbędne słowniki. 

Zgodnie z ilością zakupionych licencji. System jest wielodostępowy. Każdy z użytkowników otrzymuje własne uprawnienia zarówno do pracowników jak i określonych funkcjonalności w systemie.

Licencja Matrycy Kompetencji Skilla sprzedawana jest na ilość obsługiwanych w niej pracowników. Każdy z nich posiada dostęp do systemu, zgodnie z poziomem uprawnień, np. administrator/zarząd – do wszystkich pracowników, kierownik – do danych podległego zespołu, pracownik – do własnych danych. W przypadku rozwoju firmy i zwiększenia ilości pracowników, w każdej chwili można dokupić dodatkowy pakiet licencji dla nowych użytkowników.

Tak. W zależności od potrzeb Klienta oraz zakresu wdrożenia, istnieje możliwość podziału matryc na określone grupy, np. produkcyjne, nieprodukcyjne i kompetencje ogólnofirmowe. Dodatkowo Matrycę Kompetencji SkillBox można rozbudować o Moduł Oceny Okresowej, gdzie istnieje możliwość wprowadzenia kompetencji rozwojowych i skali behawioralnej (określonej przez skalę zachowań), takich jak np. komunikatywność czy współpraca zespołowa.

Tak, nie ma ograniczeń. Narzędzie jest przystosowane do rozwoju wraz z rozwojem firmy. Osoby posiadające stosowne uprawnienie mogą dodawać nowe lub archiwizować stare kompetencje/umiejętności.

Tak. Każdorazowo, podczas wdrożenia jest ona wypracowana i dostosowana do wymagań firmy. Administrator po stronie klienta, posiada uprawnienia, które pozwalają na zmianę skali ocen, gdyby zaistniała taka potrzeba.

Tak, SkillBox zachowuje pełną historię wraz z informacją kto, kiedy i w jakim obszarze dokonał oceny.

Tak, moduł raportów pozwala na definiowanie raportów wg potrzeb Firmy. Każdorazowo, oprócz standardowych, są one definiowane podczas wdrożenia na potrzeby firmy. Można również skorzystać z generatora raportów, który jest dostępny w systemie.

Poprzez kartę RCP ( jeśli w Firmie są np. Infokioski) lub spersonalizowany login i hasło dostępu.

Tak , elektroniczny obieg wniosku o oddelegowanie i przy delegowanie do określonego działu. Know-how Matrycy Kompetencji SkillBox jest możliwość użycia tej samej kompetencji ze słownika w kilku miejscach struktury organizacyjnej, dzięki czemu otrzymujemy informację o możliwości przesunięcia lub oddelegowania pracownika do innego obszaru, gdyż posiada odpowiednie umiejętności. Podczas oddelegowania, tymczasowy przełożony, również może dokonać oceny zdobytych nowych umiejętności lub uprawnień.

SkillBox współpracuje z większością dostępnych przeglądarek. Rekomendujemy minimalnie: Microsoft Internet Explorer10, Firefox15, Google Chrome11.

Tak, zapewniamy szkolenie z zakresu użytkowania narzędzia. Również po okresie wdrożenia, w ramach usługi maintenancowej (utrzymaniowej) służymy wsparciem dla użytkowników. 

Wycena uzależniona jest od wybranych funkcjonalności SkillBox i ilości użytkowników. Zapraszamy do kontaktu.

Zapewniamy utrzymanie aplikacji oraz wsparcie poprzez system zgłoszeń HelpDesk.

Gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa. Rekomendujemy instalację rozwiązania na Państwa serwerach. Dane mogą być również przechowywane u zaufanego dostawcy. System spełnia również wszystkie obowiązki wynikające z RODO.

Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci lepiej poznać możliwości Matrycy Kompetencji SkillBox.