FAQ

Jak mogę uzyskać dostęp do wersji demonstracyjnej?

W celu uzyskania dostępu należy wypełnić formularz znajdujący się pod przyciskiem “Zamów DEMO” w górnym pasku strony. Po przeprowadzeniu prezentacji nasz konsultant przekaże dostęp do systemu, udostępniając login i hasło do wersji demonstracyjnej. Dostęp do wersji demonstracyjnej systemu obejmuje 21 dni i jest całkowicie bezpłatny.

Czy Matrycę Kompetencji SkillBox można zintegrować z systemem kadrowo płacowym?

Matryca Kompetencji SkillBox może działać niezależnie, jednak rekomendujemy połączenie z systemem kadrowo-płacowym. Integrujemy się z powszechnie stosowanymi systemami typu: Optima, Enova, Symfonia, TETA, SAP, Asseco. Jeśli posiadasz inny system, skontaktuj się z nami, a z pewnością znajdziemy rozwiązanie. Połączenie zapewnia automatyczną aktualizację bazy pracowników (nowozatrudnionych i zwolnionych), przypisanie do właściwej struktury organizacyjnej, informacje o terminach obowiązywania umów pracowników, terminach ważności uprawnień i szkoleń pracowników.

Czy Matryca SkillBox ma funkcje importu z istniejących plików excel?

Tak. Podczas wdrożenia wielokrotnie spotykamy się, że w firmie funkcjonują analogiczne matryce opracowane w arkuszach kalkulacyjnych. Rekomendujemy również, żeby przed ich importem przeprowadzić kalibrację – tj. ujednolicenie nazewnictwa i słowników w ramach całej firmy. Import danych może być zrealizowany za pomocą plików wymiany w formacie csv, tekstowym lub dowolnym, przygotowanym przez Klienta.

Co jeśli firma nie ma zdefiniowanych kompetencji?

Nasz zespół consultingowy podczas warsztatów i sesji moderowanych pomaga wypracować umiejętności i kompetencje oraz wszelkie niezbędne słowniki.

Ile osób jednocześnie może korzystać z matrycy SkillBox?

Zgodnie z ilością zakupionych licencji. System jest wielodostępowy. Każdy z użytkowników otrzymuje własne uprawnienia zarówno do pracowników jak i określonych funkcjonalności w systemie.

Jakie są zasady licencjonowania i nadawania uprawnień Matrycy Kompetencji SkillBox?

Licencja Matrycy Kompetencji SkillBox sprzedawana jest na ilość obsługiwanych w niej pracowników. Każdy z nich posiada dostęp do systemu, zgodnie z poziomem uprawnień, np. administrator/zarząd – do wszystkich pracowników, kierownik – do danych podległego zespołu, pracownik – do własnych danych. W przypadku rozwoju firmy i zwiększenia ilości pracowników, w każdej chwili można dokupić dodatkowy pakiet licencji dla nowych użytkowników.

Czy w Matrycy SkillBox istnieje możliwość oceny umiejętności typowo administracyjnych oraz kompetencji miękkich, a nie tylko produkcyjnych?

Tak. W zależności od potrzeb Klienta oraz zakresu wdrożenia, istnieje możliwość podziału matryc na określone grupy, np. produkcyjne, nieprodukcyjne i kompetencje ogólnofirmowe. Dodatkowo Matrycę Kompetencji SkillBox można rozbudować o moduł Systemu Ocen Okresowych, gdzie istnieje możliwość wprowadzenia kompetencji rozwojowych i skali behawioralnej (określonej przez skalę zachowań), takich jak np. komunikatywność czy współpraca zespołowa.

Czy mogę dodać lub zmienić nazwy kompetencji? Jeśli tak, czy mogę to zrobić samodzielnie?

Tak, nie ma ograniczeń. Narzędzie jest przystosowane do rozwoju wraz z rozwojem firmy. Osoby posiadające stosowne uprawnienie mogą dodawać nowe lub archiwizować stare kompetencje/umiejętności.

Czy można zmienić skalę ocen?

Tak. Każdorazowo, podczas wdrożenia jest ona wypracowana i dostosowana do wymagań firmy. Administrator po stronie klienta, posiada uprawnienia, które pozwalają na zmianę skali ocen, gdyby zaistniała taka potrzeba.

Czy w SkillBox zostają zachowane oceny kompetencji pracowników, którzy zakończyli współpracę i wrócili do firmy ponownie?

Tak, SkillBox zachowuje pełną historię wraz z informacją kto, kiedy i w jakim obszarze dokonał oceny.

Czy oprócz wskazanych raportów w wersji demo mogą być dodatkowe? Jeśli tak to ile?

Tak, moduł raportów pozwala na definiowanie raportów wg potrzeb Firmy. Każdorazowo, oprócz standardowych, są one definiowane podczas wdrożenia na potrzeby firmy. Można również skorzystać z generatora raportów, który jest dostępny w systemie.

W jaki sposób pracownicy mają dostęp do systemu SkillBox?

Użytkownicy – pracownicy logują się do systemu poprzez login i hasło lub poprzez karty RCP (jeśli w Firmie są np. Infokioski).

Czy w SkillBox można wystawić wniosek o oddelegowanie pracownika do innego działu?

Tak, elektroniczny obieg wniosku o oddelegowanie i przydelegowanie do określonego działu. Know-how Matrycy Kompetencji SkillBox jest możliwość użycia tej samej kompetencji ze słownika w kilku miejscach struktury organizacyjnej, dzięki czemu otrzymujemy informację o możliwości przesunięcia lub oddelegowania pracownika do innego obszaru, gdyż posiada odpowiednie umiejętności. Podczas oddelegowania, tymczasowy przełożony, również może dokonać oceny zdobytych nowych umiejętności lub uprawnień.

Na czyim serwerze jest instalowany SkillBox: dostawcy czy Klienta?

Obie opcje są możliwe.

Z jakimi przeglądarkami współpracuje SkillBox?

SkillBox współpracuje z większością dostępnych przeglądarek. Rekomendujemy minimalnie: Microsoft Internet Explorer10, Firefox15, Google Chrome11.

Czy zostaniemy przeszkoleni przez Dostawcę Matrycy SkillBox?

Tak, zapewniamy szkolenie z zakresu użytkowania narzędzia. Również po okresie wdrożenia, w ramach usługi maintenancowej (utrzymaniowej) służymy wsparciem dla użytkowników.

Ile kosztuje Matryca Kompetencji SkillBox?

Wycena uzależniona jest od wybranych funkcjonalności SkillBox i ilości użytkowników. Zapraszamy do kontaktu.

Co w przypadku ewentualnych awarii w funkcjonowaniu SkillBox?

Zapewniamy utrzymanie aplikacji oraz wsparcie poprzez system zgłoszeń HelpDesk.

Czy przechowywane dane są bezpieczne i zgodne z wymogami RODO?

Gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa. Rekomendujemy instalację rozwiązania na Państwa serwerach. Dane mogą być również przechowywane u zaufanego dostawcy. System spełnia również wszystkie obowiązki wynikające z RODO.

Masz więcej pytań?

Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci lepiej poznać możliwości Matrycy Kompetencji SkillBox.

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.