Doświadczony zespół consultingowy

Profesjonalne wsparcie w obszarze budowania polityki personalnej
w Twojej firmie

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy naszego zespołu doradczego. 

Opracujemy strategię dopasowaną do Twojej firmy.

Matryce
Umiejętności

Posiadamy wypracowany know-how budowy Matryc Umiejętności, dzięki któremu budujemy transparentne systemy oceniania w przedsiębiorstwach. 

Przed przystąpieniem prac consultingowych dokonujemy analizy stanu obecnego i określamy cel wdrożenia. 

W ramach przygotowania Matryc Umiejętności:

 • wypracowujemy umiejętności biznesu

 • opracowujemy poziom skomplikowania wykonywanych czynności, aby określać kluczowe umiejętności

 • wypracowujemy sprawiedliwą i jednolitą skalę ocen dla umiejętności

 • określamy poziomy Matryc Umiejętności aby były zgodne z budową i strukturą przedsiębiorstwa

 • opracowujemy profile umiejętności 

 • budujemy raporty i analizy zgodne z potrzebami biznesowymi

System
Ocen
Okresowych

Budujemy dostosowany do potrzeb organizacji System Ocen Okresowych w oparciu o kompetencje miękkie i ich konkretne wskaźniki. 

Bazujemy na skali behawioralnej (skali zachowań) w oparciu o opracowaną bibliotekę kompetencji miękkich. 

W ramach przygotowania Systemu Ocen Okresowych:

 • wyróżniamy grupy kluczowych kompetencji, np. ogólnofirmowe, społeczne, menedżerskie, sprzedażowe

 • definiujemy wskaźniki kompetencji

 • opracujemy skalę behawioralną, czyli opisy konkretnych zachowań które stanowią ocenę kompetencji pracowników

 • definiujemy profile kompetencyjne

 • budujemy arkusze ocen okresowych z uwzględnieniem grup pracowniczych 

 • opracowujemy harmonogram ocen okresowych

Oferujemy również wsparcie
w zakresie controllingu personalnego
oraz szkolenia rozwojowe dla pracowników.