24-09-2022

3 kroki do zbudowania zespołu projektowego


Zarządzanie projektami bez ludzi jest niemożliwe. Projekt to przede wszystkim ludzie, którzy poprzez wspólny cel i skupienie na efekcie dążą do realizacji założeń projektowych, warunkując sukces lub porażkę projektu.

Największym wyzwaniem w zarządzaniu projektami jest zarządzanie ludźmi w projekcie, czyli budowa współpracującego zespołu projektowego, którego największą wartością dodaną jest efekt synergii.

Zatem jak zbudować efektywny i zgrany zespół projektowy?

  1. Identyfikacja kluczowych kompetencji twardych, która będzie podstawą do analizy potencjału pracowniczego pod względem posiadanych umiejętności merytorycznych.
  1. Identyfikacja luk kompetencyjnych, która pozwala na odpowiednio szybką reakcję w postaci opracowania i wdrożenia planów szkoleniowych, pozwalając wykluczyć braki kompetencyjne w potencjalnym zespole.
  1. Analiza kompetencji miękkich i postaw, ponieważ bez oceny tak zwanych soft skills nie określimy gotowości potencjalnych członków zespołu do współpracy, poziomu ich zaangażowania, umiejętności komunikacyjnych, zdolności organizacji pracy i wielu istotnych umiejętności i postaw.

O niezbędnych umiejętnościach i kwalifikacjach, jakie powinni posiadać członkowie zespołu projektowego dowiemy się ze specyfiki projektu, jednak korzystne jest gdy działania projektowe wymagają podniesienia/powiększenia kompetencji. Członek zespołu, który jednocześnie dokonał czegoś i nabył nowych kompetencji rozwija się i odczuwa satysfakcję z wykonanych zadań, co mocno wiąże się z zaangażowaniem i motywacją.

Wspominaliśmy, że w Matrycy Kompetencji możemy dokonywać oceny umiejętności twardych. Dziś chcemy pokazać, że Matryca Kompetencji SkillBox pozwala określić dostępny potencjał pracowniczy pod względem umiejętności i kompetencji miękkich, zaplanować podwyższenie lub rozwój kompetencji, opracować i wdrożyć plan szkoleniowy oraz zdefiniować luki kompetencyjne przez pryzmat zapotrzebowania pod konkretny projekt. W module raportowym znajdują się zestawienia wszystkich pracowników poddanych konkretnej ocenie dla konkretnej umiejętności oraz zestawienie wszystkich posiadanych przez pracownika ocen z danego lub wielu obszarów. Dzięki intuicyjnej i przejrzystej formie matryc i modułów w szybki i prosty sposób można dokonać analizy luk kompetencyjnych i wąskich gardeł. Matryca Kompetencji SillBox to również macierz kompetencji miękkich. Skala behawioralna pozwala ocenić konkretne zachowania i postawy. Jest to moduł, który świetnie służy podczas ocen okresowych, ponieważ bazuje na faktach i regularnych ocenach, eliminując popularne pułapki podczas rozmów oceniających. Zanika w tym przypadku efekt świeżości i efekt pierwszeństwa, ponieważ Matryca Kompetencji SkillBox gromadzi wszystkie oceny wraz z wystawionymi adnotacjami stanowiąc obiektywną podstawę oceny okresowej pracownika.

Matryca Kompetencji Skillbox to narzędzie, które może stać się Twoją prawą ręką przy zarządzaniu zespołem oraz przy rozwoju Twoich pracowników – Przetestuj ją bezpłatnie klikając TUTAJ.

Odwiedź nas na:

Facebook

LinekdIn

TikTok

YouTube

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.