20-01-2022

Wyzwania w branży automotive związane z kwalifikacjami pracowników


W obecnych czasach do głównych wyzwań branży automotive należą rosnące oczekiwania klientów, niedobór utalentowanych pracowników na wciąż rozwijającym się rynku oraz oszczędności kosztowe. Według wielu badań i raportów, firmy rzadko oferują swoim pracownikom stabilne zatrudnienie, zdecydowanie częściej preferują stabilne formy zatrudnienia. Przez tego typu działania w  branży brakuje kompetentnych i utalentowanych pracowników, którzy z zaangażowaniem wykonywali by swoją pracę. ManpowerGroup przeprowadziło badanie w sektorze automotive, które miało na celu poznanie obecnej sytuacji oraz zapoznanie się z planami na rozwój tejże branży. Jak pokazują wyniki raportu “Trendy HR w sektorze Automotive”, aż pięćdziesiąt siedem procent ankietowanych odczuwa spowolnienie gospodarcze. Firmy, które zauważają pogorszenie, oceniają obecną koniunkturę, jako słabą oraz niestabilną. Wśród respondentów była duża grupa przedsiębiorców, którzy określili aktualne warunki do prowadzenia biznesu w Polsce jako dobre.

Jakie wyzwania stojące przed branżą automotive?

Największymi wyzwaniami, które są związane ze współczesnym rynkiem pracy automotive są przede wszystkim rosnące oczekiwania klientów – aż 64% ankietowanych. Jako kolejny został wskazany problem w pozyskaniu kandydatów o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu – 39% odpowiedzi. Trudno nie zauważyć, że spowolnienie gospodarcze, które wywołane zostało dramatyczną sytuacją na świece wymusza na firmach bardzo ostrożne podejście do kwestii inwestowania. Jako stojące przed firmami wyzwania wewnętrzne, respondenci najczęściej wskazywali na poszukiwanie oszczędności kosztowych -73% oraz nacisk kładziony na zwiększenie efektywności – 61%. Ponadto istotnymi wyzwaniami wewnętrznymi okazują się być również odpowiednie kompetencje  pracowników – 33% oraz ograniczenia w stałym zatrudnieniu, na które wskazało 24% respondentów.

Rozwój branży automotive

Przedsiębiorcy, których biznes związany jest z branżą automotive, aby sprostać coraz większym wyzwaniom na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, wprowadzają coraz to bardziej innowacyjne usługi. Jednym z przykładów tego typu innowacyjnych technik jest outsourcing funkcji dodatkowych, który stosuje aż dwie na trzy przebadane firmy sektora Automotive, spośród których większość (70%) stosuje outsourcing funkcji dodatkowych, np. usług związanych ze sprzątaniem oraz obsługą recepcji.

Jak wygląda zatrudnienie w branży automotive?

Większość badanych przedsiębiorstw, bo aż 76%, korzysta z elastycznych form zatrudnienia. Praca tymczasowa, która jest najbardziej popularnym rozwiązaniem w tym obszarze została wdrożona przez trzy na cztery badane firmy. W dalszej kolejności firmy z branży automotive stosują umowy cywilno-prawne oraz korzystają z usługi zatrudniania zewnętrznego. Warto również nadmienić, że większość badanych  uważa elastyczne formy zatrudnienia i ich przełożenie na biznes za bardzo skuteczne i wygodne rozwiązanie.

Jakie są najnowsze trendy HR w branży automotive?

Agencja zatrudnienia ManpowerGropu przeprowadziła również badanie “Trendy HR w sektorze Automotive”. Formą tego sondażu była ankieta on-line, w której  uzyskano odpowiedzi od trzydziestu trzech firm reprezentujących branżę automotive. Badanie skierowane było do osób odpowiadających za politykę personalną, a także osób zarządzających firmami z tej branży. Wyniki ankiety ManpowerGroup, zostały zaprezentowane w formie raportu “Trendy HR w branży Automotive”, pozwalają na poznanie obecnej sytuacji oraz długoterminowych trendów w tym sektorze. Kształtują one obraz stojących przed branżą wyzwań, a także prognoz w kwestii zatrudniania. Wiedza ta pozwala nie tylko na przyjrzenie się obecnej kondycji sektora oraz jego planom rekrutacyjnym, ale również na dokładniejszą analizę polityki personalnej panującej we własnym przedsiębiorstwie.

Matryca Kompetencji Skillbox to narzędzie, które może stać się Twoją prawą ręką przy rozwoju Twoich pracowników – Przetestuj ją bezpłatnie klikając TUTAJ.

Odwiedź nas na:

Facebook

LinekdIn

TikTok

YouTube

Mamy dla Ciebie prezent!

Testuj zarządzanie kapitałem ludzkim z profesjonalną Matrycą Kompetencji w arkuszu kalkulacyjnym.