Excel tak, ale…

Według badania „Narzędziowa strefa controlingu w Polsce” arkusz kalkulacyjny Excel jest nadal dominującym narzędziem w takich dziedzinach jak: analiza finansowa (82%), budżetowanie (85%) czy raportowanie (77%).

W zależności od potrzeb wystarczalność Excela jest na poziomie 3-50%. Praktyka pokazuje, że Excel to narzędzie spełniające oczekiwania przy niezbyt złożonej strukturze firmy lub pracy jednostanowiskowej. Najwięcej ograniczeń wynikających ze stosowania arkuszy kalkulacyjnych pojawia się w takich obszarach jak kontrola uprawnień pracowników, automatyzacja raportowania, praca z wieloma wersjami dokumentu, praca w czasie rzeczywistym oraz pobieranie danych z systemów IT. Dodatkowo przy wprowadzaniu arkusza kalkulacyjnego jako podstawowego narzędzia pracy analitycznej kluczową rolę odgrywają kompetencje związane z obsługą arkuszy kalkulacyjnych, oraz znajomość procedur związanych z ochroną danych osobowych firmy.

Matryca Kompetencji SkillBox wychodzi naprzeciw wyzwaniom organizacyjnym w wymienionych obszarach. Intuicyjny interfejs użytkownika, ograniczenie uprawnień, raporty powiązane z danymi z systemów IT, jak również możliwość usprawnienia obiegu dokumentów to tylko kilka dodatkowych korzyści wynikających z funkcjonalności systemu. SkillBox to narzędzie do pracy w wielu obszarach jednocześnie, którego podstawową funkcją jest usprawnienie pracy menagerów, działów HR czy pracowników BHP. Matryca Kompetencji SkillBox wspomaga rozwój firmy, ocenę umiejętności pracowników, konstruowanie i realizowanie planów rozwojowych oraz wspiera określać pracowników
do oddelegowania lub zastępstwa.

Trudno rozstać się z tak ważnym narzędziem jak przydatne arkusze kalkulacyjne, jednak dodatkowym wyzwaniem dzisiejszych czasów jest przepływ informacji, które niedostatecznie zabezpieczone mogą narazić firmę na duże koszty. Praca z Matrycą Kompetencji SkillBox ogranicza przepływ danych. Aplikacja przechowuje dane w jednym miejscu, a dostęp do nich odbywa się poprzez logowanie do systemu.

Wiemy, że zmiany to długotrwały i wymagający proces, dlatego widok główny matrycy jest odwzorowaniem matryc które powstają w arkuszach kalkulacyjnych. Sprawdź, jak łatwo zoptymalizować procesy w swojej firmie z wersją demonstracyjną systemu. 

Skorzystaj z 21-dniowej wersji DEMO i sprawdź jak SkillBox wspiera  zarządzanie pracownikami!

Możesz również skorzystać z szablonu Matrycy Umiejętności, dzięki któremu usystematyzujesz kompetencje swoich pracowników!

Udostępnij wpis!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email