Excel tak, ale…

   Według badania „Narzędziowa strefa controlingu w Polsce” arkusz kalkulacyjny Excel jest nadal dominującym narzędziem w takich dziedzinach jak: analiza finansowa (82%), budżetowanie (85%) czy raportowanie (77%).

W zależności od potrzeb wystarczalność Excela jest na poziomie 3-50%. Praktyka pokazuje, że Excel to narzędzie spełniające oczekiwania przy niezbyt złożonej strukturze firmy lub pracy jednostanowiskowej. Najwięcej ograniczeń wynikających ze stosowania arkuszy kalkulacyjnych pojawia się w takich obszarach jak kontrola uprawnień pracowników, automatyzacja raportowania, praca z wieloma wersjami dokumentu, praca w czasie rzeczywistym oraz pobieranie danych z systemów IT. Dodatkowo przy wprowadzaniu arkusza kalkulacyjnego jako podstawowego narzędzia pracy analitycznej kluczową rolę odgrywają kompetencje związane z obsługą arkuszy kalkulacyjnych, oraz znajomość procedur związanych z ochroną danych osobowych firmy.

Matryca Kompetencji SkillBox wychodzi naprzeciw wyzwaniom organizacyjnym
w wymienionych obszarach. Intuicyjny interfejs użytkownika, ograniczenie uprawnień, raporty powiązane z danymi z systemów IT, jak również możliwość usprawnienia obiegu dokumentów to tylko kilka dodatkowych korzyści wynikających z funkcjonalności systemu. SkillBox to narzędzie do pracy w wielu obszarach jednocześnie, którego podstawową funkcją jest usprawnienie pracy menagerów, działów HR czy pracowników BHP. Matryca Kompetencji SkillBox wspomaga rozwój firmy, ocenę umiejętności pracowników, konstruowanie i realizowanie planów rozwojowych oraz wspiera określać pracowników
do oddelegowania lub zastępstwa.

Trudno rozstać się z tak ważnym narzędziem jak przydatne arkusze kalkulacyjne, jednak dodatkowym wyzwaniem dzisiejszych czasów jest przepływ informacji, które niedostatecznie zabezpieczone mogą narazić firmę na duże koszty. Praca z Matrycą Kompetencji SkillBox ogranicza przepływ danych. Aplikacja przechowuje dane w jednym miejscu, a dostęp do nich odbywa się poprzez logowanie do systemu.

Wiemy, że zmiany to długotrwały i wymagający proces, dlatego widok główny matrycy jest odwzorowaniem matryc które powstają w arkuszach kalkulacyjnych. Sprawdź, jak łatwo zoptymalizować procesy w swojej firmie z wersją demonstracyjną systemu. 

Polecamy również skorzystanie z szablonu Matrycy Kompetencji w postaci darmowego arkusza kalkulacyjnego:

Wypełnij krótki formularz aby otrzymać darmowy arkusz Excel Matrycy Kompetencji SkillBox!

Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz opracowany przez nasz zespół arkusz kalkulacyjny zawierający szablon Matrycy Kompetencji.

Jeśli wyślesz do nas wiadomość korzystając z formularza, administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie KDR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z dystrybucją materiałów marketingowych na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie wyraźnego działania, jakim jest przesłanie do nas korespondencji (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję lub do odwołania zgody, a po upływie tego okresu lub odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom powiązanym jako zleceniodawcy dla KDR Solutions Sp.z o.o. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, prawnicze oraz w razie takiej konieczności, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@kdrsolutions.pl lub pisemnie na ww.adres naszej siedziby. Decyzje dotyczące udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dodaj komentarz